รายได้หลังเกษียณ ได้แก่อะไรบ้าง

รายได้หลังเกษียณ ได้แก่อะไรบ้าง

เมื่อคุณเกษียณแล้ว รายได้หลังเกษียณ อาจมาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นหลายส่วน ตามที่คุณมีการวางแผนและสะสมก่อนเกษียณ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเกษียณในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ด้วย

 

รายจ่ายหลังเกษียณ

ก่อนที่เราจะดูเรื่องรายได้หลังเกษียณ เราลองมาพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่าย ในชีวิตของ เราในวันที่เราต้องแก่ชราลงไป โดยเราอาจจะต้องแบ่งออกเป็นหลายส่วน โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล ดังนี้:

1. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน: รวมถึงค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

2. ค่าเช่าหรือค่าผ่อนบ้าน: หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ค่าเช่าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนอาจเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่าย หากคุณเป็นเจ้าของบ้านและมีการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน ค่าผ่อนบ้านก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่าย แต่ถ้าไม่มี่ คุณอาศัยอยู่ในบ้านปลอดภาระแล้ว ก็ ยินดีด้วย ถ้าตอนนี้ คุณยังผ่อนอยู่เหลือเวลาอีกกี่ปี ในการที่จะไปให้ถึง วันเกษียณ ต้อง เคลียร์ ภาระเหล่านี้ให้หมด อย่าให้เหลือตกค้าง 

3. ค่ารักษาพยาบาล: ค่ารักษาพยาบาลอาจเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายหากคุณไม่มีประกันสุขภาพหรือประกันสังคมที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แน่นอน ในประเทศไทยเรานั้น เรายังสามารถพึ่งสิทธิ ของรัฐบาลได้  แต่ถ้าใครอยากได้รับสิทธิการรักษาาทีดี จากบริษัทประกัน ที่รับประกันสุขภาพ แล้วนั้น ควรจะต้องรีบทำตั้งแต่อายุ ยังน้อย และสุขภาพของคุณ ยังดี อยู่

4. ค่าความบันเทิง: เช่น ค่าซื้อหนังสือ ค่าซื้อหนัง ค่าซื้อเพลง หรือค่าการเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ เป็นต้น

5. ค่ารักษาศิลปะหรือกีฬา: ค่าเข้าร่วมสอนศิลปะ การฝึกกีฬาหรือกิจกรรมที่คุณสนใจเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ บางที คุณ อาจจะชอบ การวิ่งเพื่อสุขภาพ คุณอาจจะคิดว่าไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จริงๆ แล้ว มันมีค่าใช้ จ่าย อย่างเช่น ค่ารองเท้าวิ่ง ค่าเสื้อผ้า ค่าเดินทางไปสนาม และ ค่าเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง ทั้งแบบทางการ และ แบบการกุศล สิ่งเหล่านี้ มีค่าใช้จ่าย 

6. ค่าเดินทางและการเที่ยว: ค่าเดินทางหรือการเที่ยวสั้น ๆ หรือการเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวที่คุณอยากทำ

7. การช่วยเหลือคนในครอบครัว: บางครั้งคุณอาจต้องให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลในครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การวางแผนและการคำนวณเกี่ยวกับรายจ่ายหลังเกษียณเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำในช่วงเวลาก่อนเกษียณ การสะสมกองทุนบำนาญ ลงทุนให้เหมาะสม และวางแผนการเงินให้เหมาะสมจะช่วยให้คุณมีชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้น อย่าลืมหากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมในการวางแผนการเงินหลังเกษียณควรพบที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้การวางแผนเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของคุณเอง

ตัวเลือกที่อาจทำให้คุณมี รายได้หลังเกษียณ ได้แก่:

คราวนี้มาถึงเรืองการ วางแผนการ หารายได้ หลังเกษียณ มีหลายรูปแบบ เมื่อกำลังวังชา ความสามารถของเรา เริ่มไม่เป็นที่ต้องการ ของตลาดแรงงานแล้ว สิ่งที่เราต้องทำส่วนใหญ่ คือการ สร้างรายได้แบบ Passive income ให้เงินมันทำงานให้เรา 

1. เงินออมและการลงทุน: คุณอาจมีเงินออมหรือลงทุนในระหว่างทำงานและก่อนเกษียณ ซึ่งอาจทำให้คุณมีรายได้จากดอกเบี้ยและผลประโยชน์จากการลงทุนในแบบต่าง ๆ ตามที่คุณลงทุนเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ หุ้น กองทุนรวม เป็นต้น ถือว่า เป็นสิ่งแรก เป็น รายได้หลังเกษียณ อันดับต้นๆ เลยที่คนส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญ แต่การลงทุน ย่อมมีความเสี่ยง ตลอดเวลาที่เราลงทุน ไม่มีอะไรที่แน่นอน จะยืนยันกับเราได้ว่า การออมแบบนี้ หรือการลงทุน แบบไหน จะการันตี ผลตอบแทน รายได้ให้กับเราได้  

2. กองทุนบำนาญ: หากคุณมีการสะสมกองทุนบำนาญระหว่างทำงาน เช่น กองทุนบำนาญจากบริษัทหรือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพของรัฐบาล คุณอาจได้รับเงินบำนาญที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เพื่อใช้ในชีวิตหลังเกษียณ  พนักงานบริษัทเอกชน ใหญ๋ กับ ข้าราชการของไทย จะได้เปรียบ กลุ่มแรงงาน ที่ทำงานกับบริษัทเล็กๆ หรือ พ่อค้า แม่ค้า อาชีพอิสระต่างๆ จะไม่มี กองทุนบำเหน็จ บำนาญ ตัวนี้มารองรับ  

แต่อย่างไร ก็ตาม กองทุน บำนาญ มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง ยวด สำหรับ ผู้สูงวัย ที่ใช้ชีวิต หลังเกษียณ เพราะ บำนาญ คือ เงิน รายงวด เป็นรายได้ที่สม่ำเสมอ ที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิต ผู้สูงวัย 

3. ประกันสังคม: หากคุณทำงานในประเทศที่มีระบบประกันสังคม คุณอาจมีสิทธิ์รับเงินบำนาญหรือสวัสดิการหลังเกษียณจากรัฐบาล

ปลดล็อค เพิ่มสิทธิ์ประกันสังคม ขอคืน เงินชราภาพ ก่อน อายุ 55

กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อแรงงานในระบบ

 

อาชีพอิสระวัยทำงาน ออมเงินกับ กอช. ยามเกษียณ รับบำนาญเดือนละ 3,600 บาทตลอดชีพ 

4. รายได้จากการทำงานเสริม: สำหรับ ผู้สูงอายุ ที่ยังพอมีเรียวแรง ร่างกายยังสมบูรณ์ และไม่ใช่ผู้ประกอบการธุรกิจ บางคนอาจต้องการทำงานเสริมหลังเกษียณเพื่อเพิ่มรายได้หรือค้นหาความหมายในชีวิตหลังเกษียณ กิจกรรมเช่น การทำงานอิสระ งานอาสา หรือการเปิดธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

แต่อาชีพ ยอดฮิต ของ คนไทย ที่สูงวัย  พ่อ ค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงรอย เป็นยาม เป็นเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย กับวินมอเตอร์ไซด์ 

5. การรับเงินบำนาญส่วนตัว: บางคนอาจเลือกซื้อประกันชีวิต หรือบริหารจัดการเงินเพื่อรับเงินบำนาญส่วนตัวในอนาคต การออกแบบแผนบำนาญส่วนตัวนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและข้อกำหนดของผู้ให้บริการประกัน  โดย เป็นการสะสมเงินออมของเรา กับ ประกันชีวิตแบบบำนาญ เมื่อเราถึงเกณ อายุ ตามที่ได้ตกลง กับทางบริษัท ผู้รับประกันชีวิต ของเราแล้ว เขาจะทยอย คืนให้เรา เป็นสัดส่วน พร้อม อัตราดอกเบี้ย ที่เราจะได้รับ หากยิ่งเราอายุยืน เราจะยิ่งได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และ เมื่อเรา

6. รายได้จากสินทรัพย์: หากคุณมีสินทรัพย์ที่ให้รายได้ต่อเนื่องหลังเกษียณ เช่น เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินเดือนจากพันธมิตรธุรกิจ ก็อาจเป็นแหล่งรายได้หลังเกษียณได้

รับเบี้ย ผู้สูงอายุ จาก รัฐบาลไทย 

อัตราการจ่าย เบี้ยผู้สูงอายุ

ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แบ่งเป็นขั้นบันไดตามช่วงอายุ คือ

  • อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท
  • อายุ 70 - 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท
  • อายุ 80 - 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000 บาท

หากคุณกำลังวางแผนเพื่อเกษียณอยู่ ควรคำนึงถึงทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตหลังเกษียณ เพื่อให้คุณสามารถมีชีวิตอย่างมั่นคงและมีความสุขในวันหลังเกษียณ

ข้อดีของ ประกันชีวิต แบบ บำนาญ เพื่อใช้เป็นรายได้หลังเกษียณ

ประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ในตลาดประกันชีวิต เเพื่อตอบโจทย์ การวางแผนการเงินส่วนบุคล ที่ต้องการ อิสระภาพทางการเงิน ที่เพิ่มมากขึ้น ในช่วงวัยหลังจากที่เราไม่สามารถ หารายได้ได้แล้ว หรือ เราปราถนา ที่จะหยุด ทำงาน ต้องการใช้ชีวิต อย่างสุขสบาย ผ่อนคลาย จากความตึงเครียด เพราะ เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ปัญหาสุขภาพ ย่อมตามมา การดูแลสุขภาพ หลายกูรู ต่างแนะนำให้เริ่มด้วยการลดความเครียด การ มี บำนาญ เป็นรายได้ รายงวด อย่างต่อเนื่อง ให้กับชีวิต คือเป้าหมายสำคัญของการวางแผนการเงิน 

ขั้นตอนการ วางแผนการเงิน เพื่อเป้าหมาย การเกษียณ อายุ

 

ซึ่งมีข้อดีที่น่าสนใจต่อไปนี้:

1. การเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ: ประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยให้คุณสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณอย่างมั่นคง โดยคุณจะสามารถสะสมเงินก่อนเกษียณและได้รับเงินบำนาญหรือรายได้ตลอดชีวิตหลังเกษียณเพื่อให้คุณมีรายได้เพียงพอในการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ

2. การรับประโยชน์หากเกิดเหตุไม่คาดคิด: ประกันชีวิตแบบบำนาญมีความคุ้มครองที่หลากหลาย หากเกิดเหตุขัดข้องในการปฏิบัติงานหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลให้คุณไม่สามารถทำงานต่อไปได้ คุณอาจได้รับประโยชน์เพิ่มเติมตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

3. การป้องกันการสูญเสียรายได้: เมื่อคุณเกษียณแล้ว หากคุณไม่ได้มีรายได้จากการทำงานอย่างแน่นอน การมีประกันชีวิตแบบบำนาญจะช่วยปกป้องคุณไม่ให้ต้องพบกับภาวะที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียรายได้ซึ่งอาจเกิดจากค่าใช้จ่ายในชีวิตหลังเกษียณ

4. มั่นใจในเรื่องสุขภาพ: บางแบบของประกันชีวิตแบบบำนาญอาจมีการคุ้มครองสุขภาพและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถช่วยให้คุณมั่นใจและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในอนาคต

5. ความสงบใจให้ครอบครัว: ประกันชีวิตแบบบำนาญยังเป็นการให้ความสงบให้ครอบครัวของคุณ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ส่งผลให้คุณไม่สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ การมีประกันชีวิตแบบบำนาญอาจช่วยเสริมความมั่นใจให้กับครอบครัวในช่วงเวลาที่ท้าทาย

6. ส่วนลดภาษี: บางประเภทของประกันชีวิตแบบบำนาญอาจมีส่วนลดภาษี  ในประเทศไทย นอกจาก ระหว่างที่ คุณ ส่งเบี้ยประกันบำนาญ คุณ สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 200,000 บาท/ปี และ  ในช่วงเวลาที่ คุณได้รับเงินบำนาญ คืน จะได้รับ การยกเว้นภาษีรายได้ส่วนบุคคลอีกด้วย 

 

ควรให้ความสำคัญในการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญด้วย โดยควรตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดที่ครอบคลุม รวมถึงประโยชน์และความคุ้มครองในกรณีต่าง ๆ เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมตามความต้องการและแผนการเงินของคุณเอง

 

 

สนใจ ติดต่อ นายหน้าประกันชีวิต  วางแผน เกษียณ อย่างเกษม

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา