บัตรทอง ใช้ ขูดหินปูน การอุดฟัน และการถอนฟัน

บัตรทอง ใช้ ขูดหินปูน การอุดฟัน และการถอนฟัน

สิทธิประโยชน์ทันตกรรมบัตรทอง ดูแลสุขภาพฟัน รักษา ป้องกัน เพิ่มคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย กองทุนบัตรทอง จัดสิทธิประโยชน์บริการทันตกรรม ดูแลสุขภาพฟันประชากรทุกกลุ่มวัย รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ ครอบคลุมบริการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

 

บริการทันตกรรมเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ กองทุนบัตรทอง ซึ่งตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมบริการทันตกรรมที่จำเป็นทั้งหมด เริ่มจากการรักษาทันตกรรม ดูแลประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองตั้งแต่ การขูดหินปูน การอุดฟัน และการถอนฟัน โดยเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดูแลทุกกลุ่มช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็น 

 

บริการ ทันตกรรม แยกตาม ช่วงอายุ

 

1  กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 0 - 5 ปี      

    - จะได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และการเคลือบฟลูออไรด์, ทาฟลูออไรด์วานิช

 

2  เด็กโตและวัยรุ่นอายุระหว่าง 6 - 24 ปี

     - จะได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก การเคลือบฟลูออไรด์ ทาฟลูออไรด์วานิชความเข้มข้นสูงเฉพาะที่

     - บริการการเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับฟันกรามถาวรซี่ที่ 6, 7, 4 และ 5

 

3  วัยผู้ใหญ่อายุระหว่าง 25 - 59 ปี

 

     - จะได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก การเคลือบฟลูออไรด์ ทาฟลูออไรด์วานิชความเข้มข้นสูงเฉพาะที่

 

4. และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

      - จะได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก การเคลือบฟลูออไรด์ ทาฟลูออไรด์วานิชความเข้มข้นสูงเฉพาะที่

      - โดย กลุ่ม ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่มีปัญหาไม่มีฟันบดเคี้ยวเนื่องจากเป็นไปตามวัย โดย สปสช. จัดสิทธิประโยชน์บริการฟันเทียม ทั้งกรณีใส่ฟันเทียมทั้งปาก และการใส่ฟันเทียมบางส่วนที่ถอดได้ เพื่อผู้สูงอายุไม่มีฟันได้รับการใส่ฟันเทียม

 

 5.  สิทธ์ สำหรับ หญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์เป็นอีกกลุ่มประชากรที่สำคัญต้องได้รับการบริการทันตกรรม เนื่องจากในช่วงตั้งครรภ์จะต้องการสารอาหารจึงหิวและกินอาหารบ่อยขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงที่น้ำตาลหรือเศษอาหารไปเกาะอยู่ตามซอกฟันได้ง่ายขึ้น ประกอบกับในหญิงตั้งครรภ์บางส่วนมีภาวะแพ้ท้องและอาเจียน ทำให้มีกรดออกมาจากกระเพาะอาหารและเศษอาหารที่รับประทานเข้าไปซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด ออกมาติดอยู่ตามซอกฟัน ทำให้เป็นสาเหตุเกิดฟันผุได้ง่ายเช่นกัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนยังส่งผลต่อเหงือกด้วย

ดังนั้น สปสช. ได้จัดสิทธิประโยชน์บัตรทองบริการทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ์ ครอบคลุมทั้งการตรวจสุขภาพช่องปาก ขัดและทำความสะอาดฟันในช่วงฝากครรภ์ 1 หรือ 2 ครั้ง ให้กับหญิงที่อายุครรภ์ไม่เกิน 6 เดือน และหากพบฟันผุก็จะได้รับการดูแลตามชุดสิทธิประโยชน์ทันตกรรมด้วย