เช็คสิทธิ์ บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกกฏาคม 2564

เช็คสิทธิ์  บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกกฏาคม 2564

เช็ค กำหนด วัน โอนเงิน สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตร คนจน ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ตั้งแต่เดือน นี้เป็นต้นไป จะมีการเพิ่ม ให้อีก เดือน ละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตามเงื่อนไข สรุป 4 มาตราการเยียวยา คนละครึ่ง เฟส 3, ยิ่งใช้ยิ่งได้ และ แจกเงิน บัตรคนจน เพิ่ม หลัง กรกฏาคม 2564

 

 

กำหนดการโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนกรกฏาคม

 


วันที่  1 กรกฏาคม 2564 


1. เงินสำหรับซื้อของสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

เงินค่ารถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

 

ผู้รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น

1.ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)

2.ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

3.ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

 

เงินส่วน ลดซื้อก๊าซหุงต้ม

ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน โดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป


 

บัตรคนจน รับ 200 บาท โครงการใหม่ ยังไม่กำหนด วันโอนเงินที่แน่นอน 

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  รอยืนยันวันโอนเงิน

 วงเงิน 200 บาท/คน/   

 

 

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 3 โดยจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 1,200 บาท/คนโดยแบ่งจ่ายเดือนละ 200 บาท/คนเป็นระยะเวลา 6 เดือน (..-..64) มีผู้ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ 13,350,159 คน


วันที่ 15 กรกฏาคม 2564  รูดซื้อสินค้า ร้านธงฟ้า


 

15 กรกฎาคม 64 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตร รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือ ร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือ รูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับ

 


กำหนดการโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  วันที่ 18 กรกฏาคม 2564


 

ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  บัตรคนจน เป็นส่วนลดค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ

ส่วนลดค่าน้ำประปา 

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

 

ส่วนลดค่าไฟฟ้า

 

ในส่วนของส่วนลดค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาทเมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

 


กำหนดการโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้พิการ วันที่ 22 กรกฏาคม 2564


เฉพาะ ผู้พิการ ที่ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ จะรับเพิ่ม อีก 200 บาท

ได้เบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาทต่อเดือน

ทำให้ในเดือนมิถุนายน 2564 จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน 
ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564

 

ติดตาม ข่าวสารบัตรคนจน 

 

Top