แนวคิดจากหนังสือเรื่อง ความลับของความสุข

life-changing ideas Be happy every time  47 ข้อคิดเปลี่ยนชีวิต ให้สุขได้ทุกเวลา“ Storytelling แนวคิดจากหนังสือเรื่อง ความลับของความสุข

 

 แนวคิดจากหนังสือเรื่อง ความลับของความสุข

47 ข้อคิดเปลี่ยนชีวิต ให้สุขได้ทุกเวลา“
.
ข้อ 1 ความสุขเริ่มต้นจากตัวเอง - พบกับความสุขภายในตัวคุณเองก่อน

ข้อ 2 ปล่อยวาง คือก้าวแรกสู่ความสุข - เรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่คุมไม่ได้

ข้อ 3 ยิ้มให้กับวันใหม่ ทุกเช้า - เริ่มต้นวันด้วยรอยยิ้มเพื่อความสดใส

ข้อ 4 การให้ คือการรับความสุขที่แท้จริง - ค้นพบความสุขจากการให้ไม่หวังผลตอบแทน

ข้อ 5 พบความสุขในสิ่งเล็กๆ รอบตัว - สัมผัสความสุขจากสิ่งเล็กๆ ที่อยู่รอบข้างคุณ

ข้อ 6 ชีวิตที่เรียบง่าย คือชีวิตที่สุข - ลดความซับซ้อนและหันหน้าเข้าหาความเรียบง่าย

ข้อ 7 ความพอเพียง คือกุญแจสู่ความสุข - หาความสุขในการมีชีวิตที่พอดี

ข้อ 8 หัวเราะ ลดความเครียด - หัวเราะบ่อยๆ เพื่อใจที่แจ่มใส

ข้อ 9 อยู่กับปัจจุบัน ไม่หวนคิดอดีต - มุ่งมั่นในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ข้อ 10 ความสุขไม่ได้มาจากการมีมากมาย - ค้นหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในชีวิต

ข้อ 11 ยอมรับความไม่สมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต - เรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่สมบูรณ์และเห็นคุณค่าในมัน

ข้อ 12 หากสุขใจกับงาน ทุกวันคือวันดีๆ - ค้นหาความหมายและความสุขในสิ่งที่คุณทำทุกวัน

ข้อ 13 ความสุขคือการอยู่กับคนที่เรารัก - ใช้เวลากับคนที่ทำให้เรามีความสุขและเติมเต็มใจ

ข้อ 14 ทุกข์ยินดีอยู่ที่ใจ ไม่ใช่สถานการณ์ - ควบคุมความรู้สึกและทัศนคติของตัวเองเพื่อความสุขที่แท้จริง

ข้อ 15 ความสุขคือการเติบโต ไม่ใช่การได้มา - พบความสุขในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไม่หยุดนิ่ง

ข้อ 16 สร้างความสุขจากการทำดี - กระทำดีต่อผู้อื่นและรู้สึกดีใจกับการให้

ข้อ 17 หัวใจที่เข้าใจ คือหัวใจที่สุข - มีความเข้าอกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ข้อ 18 ความสุขคือการเลือกที่จะยิ้ม - เลือกที่จะยิ้มและมองโลกในแง่ดีไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร

ข้อ 19 ลดความคาดหวัง เพิ่มความสุข - ปรับความคาดหวังให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและหาความสุขในสิ่งที่มี

ข้อ 20 สุขภาพดี เป็นพื้นฐานของความสุข - ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตที่สุขสันต์

ข้อ 21 ความสุขอยู่ที่การพอใจในสิ่งที่มี - หาความสุขจากการพอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว

ข้อ 22 การเจอกับตัวเอง คือการเจอกับความสุข - ใช้เวลาสำรวจตัวเองและค้นหาความสุขภายใน

ข้อ 23 ชีวิตที่มีเป้าหมาย คือชีวิตที่มีความสุข - กำหนดเป้าหมายชีวิตเพื่อให้มีทิศทางและความสุข

ข้อ 24 ความสุขคือการรู้สึกขอบคุณ - ฝึกฝนการขอบคุณสิ่งดีๆ รอบตัวเพื่อเพิ่มความสุข

ข้อ 25 ความสุขคือการหาความสุขในงาน - ค้นหาความหมายและความพึงพอใจในงานที่ทำ

ข้อ 26 การเป็นตัวของตัวเอง คือความสุขที่แท้จริง - รู้จักและยอมรับตัวเองเป็นการสร้างความสุข

ข้อ 27 ความสุขคือการใช้ชีวิตให้เต็มที่ - ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและสนุกสนานกับทุกโมเมนต์

ข้อ 28 สัมผัสธรรมชาติ สัมผัสความสุข - หาเวลาอยู่กับธรรมชาติเพื่อเติมเต็มความสุขให้กับตัวเอง

ข้อ 29 ความสุขคือการมีสุขภาพจิตที่ดี - ดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญของความสุข

ข้อ 30 รักษาความสัมพันธ์ รักษาความสุข - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพื่อความสุขที่ยั่งยืน


The Almanack of Naval Ravikant: คู่มือความมั่งคั่งและความสุข

10 บทเรียน ข้อคิดจากหนังสือ Emotional Magnetism Sandy Gerber

ข้อคิดดีๆ จากหนังสือ Psychology Of Money


ข้อ 31 อดทนต่อความยากลำบาก คือการสร้างความสุข - การเผชิญหน้าและอดทนต่อความยากลำบากเป็นการสร้างความแข็งแกร่งภายในและความ
สุขที่ยั่งยืน

ข้อ 32 การหาความสุขคือการหยุดหาความสุข - ค้นพบความสุขในการยอมรับและเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่คุณมีในตอนนี้

ข้อ 33 ความสุขคือการเข้าใจว่าพอดีคืออะไร - รู้จักและยอมรับขีดจำกัดของตัวเอง พร้อมหาความสมดุลในชีวิต

ข้อ 34 ความสุขคือการยอมรับความจริงของชีวิต - ยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต และหาความสุขในทุกสถานการณ์

ข้อ 35 ทำบุญ สร้างความสุข - การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นหนึ่งในวิธีสร้างความสุขที่ยั่งยืนทั้งให้และรับ

ข้อ 36 ความสุขคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด - การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสใหม่ๆ และเพิ่มความสุขในชีวิต

ข้อ 37 ความสุขคือการมีเวลาให้กับตัวเอง - การใช้เวลาอยู่กับตัวเองช่วยให้คุณรู้จักและพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

ข้อ 38 ความสุขคือการมีสมาธิ - การมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ ช่วยให้รู้สึกเต็มที่และพึงพอใจกับชีวิต

ข้อ 39 ความสุขคือการหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบ - หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่พอใจและเพิ่มความสุข

ข้อ 40 ความสุขคือการเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง - การยอมรับและเคารพในความแตกต่างของผู้อื่นช่วยเพิ่มความสุขและความสามัคคีในชีวิต

 

ข้อ 41 ความสุขคือการมีอิสระในการตัดสินใจ - ความสามารถในการเลือกเส้นทางของตัวเองนำมาซึ่งความสุขและความพึงพอใจ

ข้อ 42 ความสุขคือการมีความหมายในชีวิต - การมีจุดมุ่งหมายและความหมายที่ชัดเจนในชีวิตช่วยให้รู้สึกมีค่าและมีความสุข

ข้อ 43 ความสุขคือการหาความสุขในการให้ - ความสุขที่แท้จริงมาจากการให้ไม่ว่าจะเป็นเวลา ความรัก หรือทรัพยากรของตนเอง

ข้อ 44 ความสุขคือการมีเพื่อนที่ดี - การมีเพื่อนที่เข้าใจและสนับสนุนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุข

ข้อ 45 ความสุขคือการมีความเชื่อมั่นในตัวเอง - ความมั่นใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จ

ข้อ 46 ความสุขคือการไม่หยุดนิ่งที่ความสำเร็จ - การเติบโตอย่างต่อเนื่องและไม่พอใจกับสิ่งที่ได้มาเท่านั้นช่วยให้ความสุขยั่งยืน

ข้อ 47 ความสุขคือการให้รางวัลตัวเองทุกวัน - การยอมรับและฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ของตัวเองเป็นวิธีสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน
.
จากทั้งหมดนี้คือ 47 ข้อคิดเปลี่ยนชีวิตให้มีความสุข หาอ่านเพิ่มเติมได้ใน หนังสือ “ความลับของความสุข”

 

เดอะเมจิก ,ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข, คิดแบบโทได, EMOTIONAL AGILITY, จิตวิทยาสายดาร์ก, กล้าที่จะถูกเกลียด,แค่เข้าใจ คลิก