ประกันโรคร้ายแรงจำเป็นแค่ไหน?

ประกันโรคร้ายแรงจำเป็นแค่ไหน?

ประกันโรคร้ายแรงจำเป็นแค่ไหน?


การทำประกันโรคร้ายแรง เป็นสิ่ง
ที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นตัวช่วย
ในการรองรับความเสี่ยงจาก
โรคภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ
และคนที่คุณรัก เพื่อครอบคลุม
ภาระค่ารักษาพยาบาล โดยเฉพาะ
โรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลที่สูง

 

ตรวจพบโรคจ่ายทันทีตามเงื่อนไข


ในกรณีพบว่าเป็นโรคร้ายแรง
ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรหรือส่วนใด
ของร่างกายก็ตาม เงื่อนไขใน
กรมธรรม์ที่ระบุไว้ตามที่ผู้เอาประกัน
ได้ตัดสินใจทำ ก็จะได้รับการ
ชดเชยทันที โดยจะได้รับเงินชดเชย
เป็นเงินก้อน เพื่อใช้ในเป็น
ค่ารักษาพยาบาล หรือถ้าหาก
เกิดเสียชีวิตกะทันหัน เงินชดเชยนั้น
จะกลายเป็นเงินมรดกทันที 

 

ส่งเบี้ย สั้น คุ้มครองมะเร็ง ไปตลอดชีวิต
ครอบคลุม 4 โรคร้ายแรง เริ่มต้น และ 15 โรคร้ายแรงระดับ รุนแรง
คุ้มตลอดชีพ ซีไอ พลัส ประกันโรคร้ายแรง
คุ้มครองโรคร้ายแรง กิน #เงินเกษียณ ของคุณ
รายละเอียดโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง ดูได้ ในคอมเม้น
🌂 ส่งเบี้ย สั้น ตามใจ คุณเลือก เลือกชําระเบี้ยประกันภัยไดถึง 3 ระยะเวลาตามความต้องการ คือ 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี
🌂 คุ้มครองทั้งชีวิต ในกรณี เสียชีวิต ไม่ว่าด้วยโรคร้ายแรง หรือ เจ็บป่วย ทั่วไป หรือ อุบัติเหตุ จ่าย ทุกกรณี
🌂 สร้างหลักประกันให้ครอบครัว ด้วยความคุ้มครองชีวิต และโรคร้ายแรง ดูแลตลอดชีพจนถึงอายุ 90 ปี
🌂 รับผลประโยชน์เงินก่อนสูงสุด 100% ของจํานวนเงิน เอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชําระมาแล้หากตรวจพบ 15 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง
อยู่ครบสัญญา รับเงินคืน 100% ของทุนประกันชีวิต
รับตั้งแต่อายุ 16-60 ปี
** เบี้ย เริ่มต้น วันละ 20 บาท
.................................
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณ สิรินทร์ 0807863809
นายหน้าประกันชีวิต SCB Protect ยินดี บริการ ทั่วประเทศ
 
 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา