ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ ผ่าน โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 100,000 บาท

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ ผ่าน โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 100,000 บาท

ธ.ก.ส. พร้อมยืนเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทย ผ่าน “โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ” รายละไม่เกิน 150,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน ร้อยละ 12 ต่อปี เพื่อ ให้เกษตรกรนำไปใช้หนี้นอกระบบ 

✅ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ: โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ


เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ

✅ วงเงินกู้ขั้นสูง โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

- กรณีชำระหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 100,000 บาท
- กรณีสงวนที่ดินทำกิน รายละไม่เกิน 150,000 บาท โดยผู้กู้ต้องนำที่ดินดังกล่าวมาจดจำนองกับธนาคาร

✅ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี

ชำระหนี้เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 12 ปี นับจากวันกู้

✅ สิทธิประโยชน์ เงินกู้ โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

- คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาท
- หากชำระหนี้ดี คืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยรับชำระ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566

สนใจติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา สอบถามโทร Call Center 02-5550555

 

 

 

Top