กลุ่มพิเศษ ทบทวนสิทธิ์ เราชนะ รับรวดเดียว 8,000 บาท ประกาศผล 21 พค.

กลุ่มพิเศษ ทบทวนสิทธิ์ เราชนะ รับรวดเดียว 8,000 บาท ประกาศผล 21 พค.

เตรียมเฮ!!! กระทรวงการคลัง แจ้งว่า ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่เข้าโครงการเราชนะ แต่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้แสดงความประสงค์ ขอทบทวนสิทธิทางเว็บไซต์ เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2564 จะประกาศผลการทบทวนสิทธิสำหรับประชาชนตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

ทางเว็บไซต์ เราชนะ.com หรือ คอลเซ็นเตอร์ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

 

โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนเงินครั้งแรกจำนวน 8,000 บาท


📌 โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนเงินครั้งแรกจำนวน 8,000 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และจะได้รับการโอนวงเงินที่เพิ่มเติมอีกจำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวม 9,000 บาท ทั้งนี้

สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (สมาร์ทการ์ด) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

 

คนที่ทบทวนสิทธ์ โดยการยื่นแบบภาษี ก็ รอประกาศผลพร้อมกัน

** นอกจากนี้ สำหรับประชาชนประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือ

ข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีที่ผลการทบทวนสิทธิในกรณีอื่นๆ ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ เราชนะ.com หรือ คอลเซ็นเตอร์ ของธนาคารกรุงไทยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122.

 

Credit มติชนออนไลน์

วันโอนเงิน "เราชนะ", "ม33เรารักกัน" รับเพิ่มอีก 2,000 บาท ต่อคน 

ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ลงทะเบียน รับเงิน ผ่าน บัตรประชาชน

Top