ขั้นตอนการ ขอรับ ชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่าน แอป เป๋าตัง

ขั้นตอนการ ขอรับ ชุดตรวจ ATK ฟรี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมแจกชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง (ATK) สำหรับประชาชนทุกสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถกดรับชุดตรวจ #ATK ฟรี! คนละ 2 ชุด ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมื่อผ่านการประเมินว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้ว สามารถไปรับชุดตรวจได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านที่เข้าร่วม เช่น ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ฯ กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ สำหรับขั้นตอนมีดังนี้

 

สปสช.เตรียมแจกชุดตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยง เฟส 2 เริ่ม 1 มี.ค.นี้

1.กรณีมีสามาร์ทโฟน กดรับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปเป๋าตัง

• เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือก กระเป๋าสุขภาพ เลือก “ฟรี ชุดตรวจโควิด”
• ทำแบบประเมินความเสี่ยง #โควิด19
• หากเป็นกลุ่มเสี่ยง ระบบจะให้ค้นหาหน่วยบริการใกล้บ้านภายในวันนั้น
• เดินทางไปรับพร้อมมือถือที่มีแอปเป๋าตัง เพื่อใช้สแกน QR Code ของหน่วยบริการ
• จะได้รับคนละ 2 ชุด นำกลับมาตรวจและบันทึกผลผ่านแอปเป๋าตัง

2.กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน

• โทร.1330 ตรวจสอบข้อมูลหน่วยบริการที่แจดชุดตรวจ ATK ใกล้บ้าน
• เดินทางไปที่หน่วยบริการพร้อมบัตรประชาชนแล้ว ทำประเมินความเสี่ยง
• หากเป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้รับชุดตรวจ 2 ชุด และนำกลับมาตรวจและแจ้งผลตรวจกับตัวแทนหน่วยบริการเพื่อบันทึกผลตรวจให้


กทม เปิดจุด ตรวจโควิด ฟรี ด้วย ATK ถึง 1 เมษายน 2565

รวม ประกันโควิด และ ประกันแพ้วัคซีนโควิด 2022


 

ขั้นตอน การ เช็ค ATK ด้วยตัวเอง และ รับรองผลการตรวจ ATK ในระบบ "หมอพร้อม" กับ ร้าน เอ็กต้า พลัส

ทาง เภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จะให้เรา ดำเนินการ ตรวจ และส่งผล ผ่านระบบ VDO Call ของ แอปฯ ของทางร้าน โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ ร้านขายยา หรือ ที่ไหนๆ แต่เรา ต้องจัดหาซื้อ ชุดตรวจ ATK ไว้ให้พร้อมก่อน

 

การขอบันทึก ผลตรวจด้วย ATK จากร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส บน ALL PharmaSee Application ⏰ ช่วงเวลาการใช้บริการ 11.00-20.00 น.

ใช้แสดงสถานะผลตรวจด้วย ATK เพื่อเข้ารับบริการในร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆ และใช้ยืนยันสถานะสำหรับการเดินทางภายในประเทศได้

1. เตรียมชุดตรวจ ATK


ศึกษาวิธีการใช้ ATK ด้วยตนเอง ตามคู่มือหรือสามารถหาซื้อได้ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

2. ดาวน์โหลดและลงทะเบียน แอปพลิเคชัน ALL PharmaSee
3. แจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับเภสัชกรเอ็กซ์ต้า พลัส
เข้าแอปพลิเคชั่น ALL PhamaSee ▶ เลือกเภสัชกร ▶ แชท ▶ แจ้งเภสัชกร ขอบันทึกผล ATK บนหมอพร้อม Station

แจ้งชื่อ-นามสกุล
แจ้งเลขบัตรประชาชน
แจ้งยี่ห้อชุดตรวจ ATK / ถ่ายรูปชุดตรวจ ATK
ระบุเหตุผลในการขอบันทึกผล ATK

 

4. ยืนยันตัวตนและตรวจ ATK (VDO Call)


- ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน ( แสดงบัตรประชาชนให้เภสัชกร )
- เริ่มทำการตรวจ ATK ด้วยตนเอง
- รอจนแสดงผลตรวจ

 

5. ส่งรูปถ่ายผลตรวจ ให้กับเภสัชกร
ถ่ายรูปผลตรวจ ATK

ให้เห็นยี่ห้อ
เขียนชื่อ-นามสกุล
เขียนเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เขียนวันที่

6. ตรวจสอบข้อมูล บน ระบบ แอปฯ หมอพร้อม

 

ขั้นตอนการ ตรวจโควิด และ รับรองผลการตรวจ ATK ลงแอปฯ หมอพร้อม ด้วยตัวเอง

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา