ยอดโอน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เดือนมีนาคม 2565

ยอดโอน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เดือนมีนาคม 2565

กำหนดการโอนเงิน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน  รับโอนเงินเดือนมีนาคม 2565 เงินเข้าวันไหน ได้รับสิทธิอะไรบ้าง เช็กที่นี่  

 

กำหนดโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 มีนาคม 2565


วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นการ เติมเงินเข้าบัตร (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) เพื่อนำไปใช้จ่ายซ์้อสินค้า หรือ บริการ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 • เติมเงินวงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 500 บาท  จนถึง 1 เมษายน 2565
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน และ ได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท
 • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

โอนเงินคืน ค่าน้ำค่าไฟ วันที่ 18 มีนาคม 2565 กดเป็นเงินสดได้

ยอดเงินที่ โอนเข้า วันที 18 มีนาคม นี้ สามารถกดเป็นเงินสด ออกมาใช้จ่าย ได้โดยทั่วไป

 

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

จ่ายเบี้ยพิเศษ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ วันที่ 22 มีนาคม 2565

 • เงินพิเศษ สำหรับคนพิการ หรือ ผู้ป่วย (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง). ที่ ถือบัตรคนจน อยู่จะสามารถ ได้เบี้ยพิเศษ เพิ่มอีก 200 บาท/เดือน โดยสามารถกดเป็นเงินสด ออกมาใช้จ่ายได้ โดยทั่วไป
 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ
 • สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้.

 

เงื่อนไขเปิดลงทะเบียน รับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ กลางปี 2565

สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ปี 2565 ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำหนด มีดังนี้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ทั้งครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาท
 • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
 • ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่
 • หากถือครองกรรมสิทธิบ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

 

เริ่มใช้ บัตรประชาชน แทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ตุลาคม 2565

วิธีการลงทะเบียน ขอ ลดค่าไฟ สำหรับ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิด ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565