3 กลุ่มเสีี่ยง ตรวจคัดกรอง ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ฟรี!!

ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี-ซี ฟรีทั่วประเทศ
.
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์วันตับโลก ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “กำจัดไวรัสตับอักเสบ บีและซี ภายในปี 2573” พร้อมเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่
.
- กลุ่มพนักงานเก็บขยะ
- กลุ่มผู้ที่เคยได้รับเลือดหรือรับบริจาคอวัยวะ
- กลุ่มเสี่ยงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ คือ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ที่มีประวัติใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด ตรวจฟรี!
.
เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป เป้าหมาย 50,000 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และซี ด้วยชุดตรวจที่สะดวกรวดเร็ว รู้ผลภายใน 30 นาที ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. – 31 ธ.ค. 63 ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีบริการให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรอง ส่งต่อ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา
.
หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 1422
.
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข