มาตราการเยียวยา โควิด รอบใหม่ 2021

มาตรการเยียวยาโควิด รอบใหม่ 2021 ในวันที่ 12 มกราคม 2564 รัฐบาลได้ออกประกาศมาตาการ ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบ จาก โควิด 19 ที่ระบาดระลอกใหม่อย่างรุนแรง ในประเทศไทย อยู่ในตอนนี้

 

มาตรการ ลดค่าไฟ

 

- ลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือให้ 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้ เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 โดย ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก  แต่มาตรการนี้ เฉพาะ ครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยอยู่แล้ว ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน เท่านั้น

-  สำหรับ บ้านที่ใช้ไฟเกิน 150 บาท  จะเป็นการให้ส่วนลด แบบมีเงื่อนไข โดย จะ แจ้งรายละเอียด อีกครั้ง

-  ส่วนราชการ รัฐวิสหากิจ ให้ สิทธิ์ใช้ไฟฟรี 50 หน่วยแรก  เท่านั้น

 

มาตรการลดค่าน้ำ 10%

 

มาตรการลดค่าน้ำ 10% เป็นระยะเวลา 2 เดือน เท่ากับ ค่าไฟ  คือ ยึดตามบิลค่าน้ำเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564 เป็นหลัก โดย การเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาด โควิดในครั้งนี้ จะเป็นการสงวน ไว้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วน ราชการ และ รัฐวิสาหกิจ

 

มาตรการ ช่วยเหลือ ค่าอินเตอร์เน็ท

 

ครม มอบหมายให้  กระทรวงดิจิทัล ร่วมกับ ผู้ประกอบการ และ กสทช เพื่อเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ท บ้าน และ โทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นการ สนับสนุน การทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home  และการเรียนออนไลน์   (และยังสนับสนุนให้ โหลดแอป หมอชนะ ฟรี 3 เดือน ไม่คิดค่า ดาต้า

 

มาตรการ โครงการคนละครึ่ง รอบเก็บตก  1 ล้านสิทธิ์

 

โครงการนี้จะเปิด รอบใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2021 ใครพลาดรอบที่แล้วเตรียมตัวได้เลย  มาตรานี้ เกิดจากการรวบรวม คนที่ไม่ใช้สิทธิ์ คนละครึ่ง ภายใน 14 วัน ซึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ และ คนที่ลงทะเบียนรอบ 2 แล้ว แต่ข้อมูลไม่ครบ โดยเฉพาะไม่ได้ใส่ OTP (DTAC OTP ล่ม ให้มาลงทะเบียนใหม่

อ่านเพิ่มเติม : คนละครึ่งเฟส 2 รอบเก็บตก 1 ล้านสิทธิ์

 

มาตรการ เราชนะ  จ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน

เป็นมาตรการล่าสุดจากรัฐบาล หลังที่ประชุม ครม.สรุปรายละเอียดความช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบใหม่ครั้งนี้ ได้กำหนด เงินเยียวยา ที่เหมาะสม อยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยรับเงินเยียวยาภายใต้โครงการ เราชนะ

 

มาตรการเยียวยา 2021 "เราชนะ" เยียวยา 3,500 บาท  ใครมีสิทธิ์บ้าง

 

มาตรการ ลดภาษี ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง 90% อีก 1 ปี

และ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01% (เสนอครม.อีก 2 สัปดาห์)

 

 

 

มาตรการ แบงก์รัฐ เติมสภาพคลอ่ง 2.68 แสนล้านบาท

 

 

มาตรการสำหรับผู้ใช้แรงงาน มีดังนี้

- ขยายเวลาลดหย่อนส่งเงินสมทบ ประกันสังคม

- กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้เงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน

- กรณีว่างงานจากการลาออก ได้เงินชดเชน 45% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

Pin It