ลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เริ่ม 15 ก.พ.

ลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เริ่ม 15 ก.พ.นี้เป็นต้นไป

ลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เริ่ม 15 ก.พ.นี้เป็นต้นไป  โดย กลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์ ถือเป็น กลุ่มเปราะบาง ตามโครงการ "เราชนะ"  

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน เราชนะ สำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์ 

 


ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ส่วนรูปแบบการรับเงินและการใช้จ่ายของกลุ่มนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา

ขณะที่ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษยื (พม.)  พร้อมเข้าไปดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยอีกแรงหนึ่ง

 

แนวทางการ ทำงานของ พม กระทรวงพัฒนาสังคม และ ความั่นคง ของ มนุษย์ (พม.)

 

แนวทาง การทำงาน ของ กระทรวงพัฒนาสังค  เพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่ไม่สามารถ เข้าร่วมโคงการ เราชนะได้ 

 

กำหนดการ ลงทะเบียน และ การรับเงิน โครงการ "เราชนะ " แจก 7,000 บาท

 

 

1. สนับสนุน ให้ กลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึง สิทธฺิ์ ตามโครงการเราชนะ 

 

  • ประชาสัมพันธ์ ให้ กลุ่มเปราะบางทุกคน ได้เข้าถึง สิทธิ์ ตามโครงการ 
  • ประชาสัมพันธ์ ผ่าน สายด่วน 1300 อพม หรือ องค์กรณ์ปฏิรูปส่วนท้องถิ่น และเครื่อข่ายในพื้นที่
  • ผู้รับบริการ ในสถาบริการของ พม. ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 

 

 

ภาพตัวอย่าง

 

 

2. เตรียมมาตราการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ที่ไม่ได้รับ สิทธิ์ ตามโครงการ "เราชนะ"

 

  • ประเมินครอบครัว เพื่อช่วยเหลือ สวัสดิการตามภารกิจ พม. อาทิ เงินสงเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น
  • เสริมพลัง สร้างความเข้าใจ และแนะนำทางเลือก ของครอบครัว สำหรับการรายได้ และอาชีพ
  • ติดตามการช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง

 

Time Line การลงทะเบียน ร้านค้า โครงการ เราชนะ 

ภาพตัวอย่าง

 

Top