แบงก์ชาติประกาศ ผู้ติดหนี้ NPL บัตรเครดิต ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยค้างชำระ

แบงก์ชาติประกาศ ผู้ติดหนี้ NPL บัตรเครดิต ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยค้างชำระ หากคืนเงินต้นได้ตามแผน แบงก์ชาติประกาศ ผู้ติดหนี้ NPL บัตรเครดิต ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยค้างชำระ หากคืนเงินต้นได้ตามแผน

 


ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักค้ำประกัน ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ที่เป็นหนี้ NPL และยังไม่เป็นหนี้ NPL เริ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2564 - 14 เมษายน 2564  โดยเป็น กิจกรรม แบบ ออนไลน์โดยกลุ่มที่เป็นหนี้ NPL แล้วแบ่งได้เป็น 2 ประเภท นั่นก็คือ


-หนี้ NPL ที่ยังไม่ถูกฟ้อง และอยู่ในระหว่างการฟ้องร้อง-หนี้ NPL ที่มีคำพิพากษารวมถึงกลุ่มที่ถูกบังคับคดีแล้ว
โดยต้องมีสถานะเป็น NPL ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564


โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ จัดทำข้อเสนอ ให้ลูกหนี้ กลุ่มนี้จะได้รับ   การผ่อนปรน ตามแนวทางคลีนิคแก้หนี้    


ซึ่ง จะให้ลูกหนี สามารถ ผ่อนชำระแค่เงินต้น เท่านั้น โดย เจ้าหนี้ จะยก ดอกเบี้ยให้

สรุปคือ ขอแค่ยอม ผ่อน เงินต้น... 

ซึ่ง จะมีระยะเวลาผ่อนนานขึ้นด้วยนะ

 

ระยะเวลาการผ่อนหนี้ NPL ตามประกาศ แบ็งชาติ 

 

-หนี้ NPL ที่ยังไม่ถูกฟ้อง มีระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 10 ปี 

-หนี้ NPL ที่ถูกบังคับคดีแล้ว มีระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 5 ปี

นั่นหมายความว่ามูลค่าการผ่อนต่องวด ก็จะไม่สูงมากเช่น หากเราเป็นหนี้ NPL ที่ถูกบังคับคดีแล้ว และมีเงินต้น 50,000 บาท

ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 จ่ายเดือนละ 1,111 บาท

ปีที่ 4 ถึง ปีที่ 5 จ่ายเดือนละ 416 บาท

 

 

โดยลูกหนี้กลุ่มนี้สามารถขอเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต เป็นหนี้ที่มีระยะเวลาผ่อนนานขึ้น และมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงนอกจากนี้ ลูกหนี้ก็ยังสามารถเจรจาขอคงวงเงินบัตรเครดิตบางส่วนเอาไว้ได้ เช่นกันโดยประชาชนที่มีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน สามารถเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยออนไลน์ในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 14 เมษายน 2564

 

ติดตามข่าวสารได้เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์

 

สำนักงานยุติธรรม : www.coj.go.th 

 กรมบังคับคดี : www.led.go.th  

ธนาคารแห่งประเทศไทย : www.bot.or.th

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน : www.1213.or.th

 

เครดิต ลงทุนแมน  ธนาคารแห่งประเทศไทย

Pin It