เพิ่มสิทธิ์โครงการเราชนะ อีก 2.4 ล้านคน ขยายเวลาถึง 30 มิย 64

ครม.เห็นชอบเพิ่มสิทธิ์โครงการเราชนะ อีก 2.4 ล้านคน วงเงิน 3,042 ล้านบาท พร้อมขยายเวลาใช้เงินไปจนถึง30 มิถุนายน 2564

 

20 เม.ย.2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขยายกลุ่มเป้าหมายในโครงการ"เราชนะ"

 

โดยขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ


จากกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท

เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 33.5 ล้าน คนกรอบวงเงินไม่เกิน 213,243 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3, 042 ล้านบาท (หรือ 2.4 ล้านคน)

และ ขยายเวลาใช้สิทธิ์วงเงินจาก 31 พฤษภาคม 2564 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พร้อมกับให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริการ ที่เข้าร่วมโครงการตามที่ได้รับสิทธิ์

 


มาตรการเยียวยา 2021 "เราชนะ" เยียวยา 3,500 บาท  ใครมีสิทธิ์บ้าง

วิธี เช็คเงินใน บัตรคนจน และ สิทธิ์เราชนะ

ขั้นตอนลงทะเบียน "เราชนะ" สำหรับ รถแท็กซี่ วินมอไซด์ รถตู้ ตุ๊กตุ๊ก และ ร้านค้า


 

ยืนยันไม่ได้เปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่ม และปัจจุบันโครงการปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว โดยจำนวน 2.4 ล้านคน ที่ครม.เห็นชอบเป็นการอนุมัติในขั้นตอนของการใช้งบประมาณ เนื่องจากที่ผ่านมา ครม.อนุมัติกรอบเป้าหมายโครงการเราชนะไว้ 31.1 ล้านคน แต่เมื่อลงทะเบียนจริง มีผู้สามารถรับสิทธิได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคาดว่าจะมีผู้รับสิทธิได้รวม 33.5 ล้านคน ดังนั้นคลังจึงต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น

Pin It