"ลิ้นจี่แม่ใจ" สินค้า GI พะเยา หนึ่งปีมีให้บริโภคเดือนเดียว

"ลิ้นจี่แม่ใจ" สินค้า GI พะเยา หนึ่งปีมีให้บริโภคเดือนเดียว เป็น ลิ้นจี่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI  ตามนโยบาย "เกษตรผลิด พาณิชย์ตลาด"  

 

น.ส.เยาวเรศ แซ่โคว้ พาณิชย์จังหวัดพะเยา เผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาเดินหน้าช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลิ่นจี่แม่ใจ ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดขายผ่านออนไลน์ให้กับเกษตรกร ให้สามารถกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 พ.ค.64
.
จุดเด่นของลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย อ.แม่ใจ เป็นสินค้าเกษตรที่ผลผลิตหนึ่งปีมีเพียงเดือนเดียว หมดแล้ว หมดเลย สามารถสั่งซื้อได้ที่ https://qrgo.page.link/8yUo7 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก ให้มีช่องทางการจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น
.
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 0-5443-1636 หรือคุณนุจรินทร์ โทร.06-2151-6415

 

รายละเอียดการสั่งซื้อ ลิ้นจี่ แม่ใจ

.
สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อ

เกรด AA (ห่อ) ขนาด 36-40 ผล/กิโลกรัม (กก.) กล่องโฟม/5 กก. ราคา 475 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 265 บาท

เกรด AA ขนาด 36-40 ผล/กก. กล่องโฟม/5 กก. ราคา 425 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 235 บาท

เกรด A (ห่อ) ขนาด 41-50 ผล/กก. กล่องโฟม/5 กก. ราคา 425 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 235 บาท

และเกรด A ขนาด 41-50 ผล/กก. กล่องโฟม/5 กก. ราคา 375 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 205 บาท

 


.
เกษตรกรที่นำผลผลิตลิ้นจี่มาจำหน่ายในครั้งนี้ ได้แก่

แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.ศรีถ้อย ศรีทน ติ๊บเมืองมา 0931303262 ,

แปลงใหญ่ลิ้นจี่ หมู่ 7 , 8 ต.ศรีถ้อย เมธี โยธาวุธ 0913022833 ,

แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.เจริญราษฎร์ สุชาติ มุนิกานนท์ 0894817755 ,

แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.แม่สุก ยวน วัลบุญ 0907529420 ,

วิสาหกิจสามัคคีลิ้นจี่ห้วยเคี่ยน สังเวียน ชัยทิพย์ 0979411159

และวิสาหกิจอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย ยอดชัย มะโนใจ 0849498146

 

 

ธกส ปล่อยกู้ 50,000 ให้เกษตรกร ทำทุน ค้าขาย

คุณสมบัติเกษตรกรที่จะได้รับเงิน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเกษตรกร รายละ 10,000 บ. ดอก 0.1% ต่อเดือน

Pin It