ตัวอย่างการวิเคราะ SWOT ของ HMPRO

HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า 82 สาขา ทั่วประเทศเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกเน้น ของตกแต่งบ้าน ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารบ้านเรือน ในลักษณะของ Home Center แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ Homepro และ Mega Home แบ่งธุรกิจออกเป็น 5 หมวดหมู่

 1. ห้องน้ำและสุขภัณฑ์
 2. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน
 3. เครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้า
 4. อุปกรณ์ไฟฟ้าและโคมไฟ
 5. เครื่องนอนและสินค้าตกแต่ง

จากข้อมูลบนหน้าเว็บไซด์ ของ Home Pro ปี 2018 HomePro มีสาขาในประเทศไทย 88 สาขา และ มี Mega Home อีก 12 สาขา มีสาขาในมาเลยเซีย อีก 6 สาขา

สถานะทางการเงิน

ยอดขายเติบโตต่อเนื่อง

กำไรสุทธิ เติบโตอย่างมั่นคง

 

การวิเคราะห์ ตามหลัก SWOT

 

Strength

Weakness

  • มีสาขาที่มากและครอบคลุม กว่า 88 สาขา
  • บุคลากร มีความรู้ความสามารถ
  • สินค้ามีคุณภาพ สูง และมีความหลากหลาย
  • มีบริการติดตั้ง และซ่อมแซม ให้ถึงบ้าน
  • มีบริการที่ทันสมัยและครบวงจร
  • สินค้าส่วนใหญ่ราคาสูงกว่าท้องตลาด
  • การเปิดสาขาในไทยที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำให้การขยายสาขาใหม่ทำได้ ช้าลง
  • ใช้พนักงานขายปริมาณมาก

Opportunity

THREAT

  • ผู้บริโภคทั้งไทยและอาเซียน หันมาสนใจ
   การตกแต่งบ้าน มากขึ้น
  • โครงการรถไฟฟ้า กำลังขยายตัวทำให้มีคอนโด
   และที่อยู่อาศัย ต่างๆ เริ่มผุดขึ้นในเขตรอบรถไฟฟ้า
   ทำให้การซื้อ ที่พักอาศัยแห่งใหม่ใกล้รถไฟฟ้ามีมากขึ้น
   เป็นการเติบโตของคนเมือง
  • เริ่มเปิด ร้านค้าของตกแต่งบ้าน ขนาดเล็ก
  • ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ เติบโตต่อเนื่องสวนกระแสเศรษฐกิจ
   • เศรษฐกิจ ไม่ค่อยดี กำลังซื้อน้อยลง
   • รัฐบาลกำลังมีการคุมเข้มเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
   • คู่แข่งในตลาดมีมาก และราคาถูกกว่า