เปิดจองคิวล่วงหน้า! ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา #โควิด19 แท็กซี่ - มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุ65ปี

เปิดจองคิวล่วงหน้า! ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา #โควิด19 แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุ65ปี

8 ต.ค.นี้ เปิดจองคิวล่วงหน้า! ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา #โควิด19 แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุ65ปี ผ่านแอป DLT Smart Queue เริ่มโอนเงินรอบแรก 8-12 พ.ย.นี้

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้จองคิวล่วงหน้าลงทะเบียนรับ #เงินเยียวยา กลุ่ม #แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มตามมติครม. (12 ต.ค. 64) เพื่อลดความแออัดช่วงโควิด19 โดยจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อมาลงทะเบียนผ่านแอป DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/

 

กำหนดการลงทะเบียน และ รับเงินเยียวยา คนขับรถสาธารณะ อายุเกิน 65 ปี

ซึ่งจะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันจริงระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 64 ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเอกสาร ได้แก่ ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับที่จุดลงทะเบียน) บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ

หลังจากนั้นจะเริ่มโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชน โดยแบ่งเป็น2รอบ

รอบแรก วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564


สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

รอบที่ 2 วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

คุณสมบัติ คนขับ แท็กซี่ และ มอเตอร์ไซด์วิน ที่มีสิทธิ์ได้รับ เงินเยียวยาโควิด 

ส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือ แบ่งออกเป็น

ใน 13 จังหวัด รับ 2 เดือน รวม 10,000 บาทต่อคน (ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) และ

ใน 16 จังหวัด รับ1เดือน รวม 5,000 บาทต่อคน (ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง)

 

คุณสมบัติ คนขับ แท็กซี่ และ วินมอเตอร์ไซด์ ที่มีสิทธิ์ได้รับ เงินเยียวยาโควิด 

โดยต้องมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ และไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม

 • เป็นผู้ประกอบอาชีพ ผู้ขับรถแท็กซี่ และ รถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซด์รับจ้าง) ที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
 • มีใบอนุญาติ ขับรถสาธารณะ และ บัตรประจำตัว ผู้ขับรถสาธารณะ 
 • รถที่ใช้ ประกอบอาชีพ ต้องชำระภาษี ครบถ้วน 
 • ประกอบอาชี ใน 29 จังหวัด พืนที่ ควบคุมสูงสุดและ เข้มงวด  
 • ไม่เคยใช้สิทธิ์ ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 แห่ง พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ ที่แก้ไข เพิ่มเติม 
 • มีศักยภาพในการขับรถ
 • กรณี รถเช่า ต้องสามารถยืนยันทะเบียนรถ และ ผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบก จะตรวจสอบก่อนรับสิทธิ

 

ขั้นตอน การลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยา แท็กซี และ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

1. ลงทะเบียน จองคิว มาลงทะเบียน ผ่าน แอปพลิเคชั่น DTL Smart Quee ตั้งแต่วันที 18 ตุลาคม 2564 ได้ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

2. เดินทางมาลงทะเบียน ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก กลุ่ม วิชาการ ขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-4 และ สำนักงานขนส่ง จังหวัด ทั่วประเทศ ตามวันและเวลา ที่ได้จองคิวไว้ 

 

หลักฐานที่ต้องเตรียมา ในวันลงทะเบียน 

 • ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับ ณ จุดลงทะเบียน )
 • บัตรประจำตัวประชาชน 
 • ใบอนุญาติ ขับรถสาธารณะ 
 • บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขับรถสาธารณะ

** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

 

การจ่ายเงิน 

จ่ายเงินผ่าน บัญชีพร้อมเพย์ เฉพะาการผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับ เลขบัตรประชาชน เท่านั้น 

 

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564  สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

รอบที่ 2 วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1584

วิธีการ  ผูก พร้อมเพย์ Promptpay กับ เลขบัตรประชาชน

เทคนิคการใช้ แอปฯ เป๋าตัง ในการ ตรวจสอบการผูก พร้อมเพย์

 

คนละครึ่ง เฟส3 ใช้กับรถไฟฟ้าMRT รถตุ๊กตุ๊ก แท็กซี่ สองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ออมสิน เปิดรับ จำนำทะเบียนรถ มอเตอร์ไซด์ ผ่อนอยู่ก็กู้ได้ อนุมัติไว