ตราสัญลักษณ์ SHA กับ SHA Plus แตกต่างกันอย่างไร?

ตราสัญลักษณ์ SHA กับ SHA Plus แตกต่างกันอย่างไร?

สำหรับมาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration (#SHA) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เมื่อผ่านการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะเป็นผู้ออกตราสัญลักษณ์ SHA ให้ เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่จะลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค #โควิด19 อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรองรับการเปิดประเทศ


ปัจจุบัน กทม.มีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จำนวน 3,368 แห่ง และได้รับมาตรฐาน SHA Plus จำนวน 194 แห่ง (ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ SHA กับ SHA Plus แตกต่างกันอย่างไร?

 

 

SHA หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration คือ

สัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ เพื่อพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal )

ส่วน SHA Plus คืออะไร

เป็นตราสัญลักษณ์ที่เพิ่มเข้ามาให้สอดคล้องกับโครงการ Phuket Sandbox และขยายต่อในพื้นที่อื่นๆ โดยผู้ประกอบการนอกจากจะต้องผ่านเกณฑ์ SHA และต้องมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 70% ของบพนักงานทั้งหมด และพนักงานต้อนรับ( Frontline ) ที่ต้องพบเจอนักท่องเที่ยวต้องฉีดครบ 100% จึงจะสามารถได้รับสัญลักษณ์ SHA Plus+

สามารถค้นหาโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน SHA และ SHA Plus+ได้ที่:  https://www.thailandsha.com/shalists/

กทม.ชวนผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ SHA สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว


กรุงเทพมหานคร เชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้ารับการประเมินมาตรฐาน

Amazing Thailand Safety and Health Administration (#SHA) ครอบคลุมสถานประกอบการทั้ง 10 ประเภท คือ

 

1)ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

2)โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์

3)สถานที่ท่องเที่ยว

4)ยานพาหนะ

5)บริษัทนำเที่ยว

6)สุขภาพและความงาม

7)ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า

8)กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

9)การจัดกิจกรรมประชุม/โรงละคร

10) ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมินได้ที่ https://www.thailandsha.com/index

 

 

ขั้นตอน การ "จับคู่กู้เงิน" เพื่อผู้ประกอบการ ร้านอาหาร และ ท่องเที่ยว

ออมสิน พักหนี้ SMEs ธุรกิจ ท่องเที่ยว ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ย 6 เดือน

 

 

⭐️ อัปเดต ⭐️ แผนประกันโควิด-19 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ขั้นตอน การซื้อประกันโควิด https://bit.ly/3rCO2OQ
วิธี การ เคลมประกันโควิด 19 และเอกสารที่ต้องเตรียมละ เบอร์ ของแต่ละ บริษัทประกันภัย