ธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง ปี 2565

ธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง ปี 2565

ธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง ปี 2565 เปิดเผยผลสำรวจ รายงานประจำปี ของ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ หอการค้าไทย ว่าด้วยเรื่อง โอกาสทางธุรกิจ ในปี 2565 

 

10 ธุรกิจดาวรุ่ง พุ่งแรงในปี 2565 ประกอบด้วย

1.ธุรกิจการแพทย์และความงาม  ธุรกิจ e-commerce (ธุรกิจที่ทำการซื้อขายผ่าน อิเล็กทรอนิกส์)

2.ธุรกิจ แพลตฟอร์ม (ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางด้าน อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจโลจิสติกส์ delivery และคลังสินค้า

3.ธุรกิจด้าน fintech และการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต

4.ธุรกิจเวชภัณฑ์ยา ธุรกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ ทางการแพทย์ ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

5.ธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพ ธุรกิจขายตรง

6.ธุรกิจแปรรูปยาง เช่น ถุงมือยาง ถุงยาง เป็นต้น ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป

7.ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ ธุรกิจ youtuber และการรีวิว สินค้า ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์ เช่น อาหารสัตว์ส าเร็จรูป การดูแล สุขภาพสัตว์

8.ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจ Modern Trade/ร้านค้าปลีกสมัยใหม่

9.ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน

10.ธุรกิจบันเทิง  ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์แนวราบ  ธุรกิจท่องเที่ยว และบริการต่อเนื่อง

 

ในขณะที่ 10ธุรกิจดาวร่วงปี2565  ได้แก่

 

1.ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร

2.ธุรกิจฟอกย้อม   ธุรกิจหัตถกรรมที่ไม่มีการออกแบบและราคาถูก

3.ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และวารสาร   ธุรกิจรับส่งสื่อสิ่งพิมพ์ตามบ้านและสถานที่ทำงาน

4.ธุรกิจโรงพิมพ์/การพิมพ์ เช่น หนังสือ แผ่นพับ  ธุรกิจคนกลาง

5.ธุรกิจผลิตและขายต้นไม้/ดอกไม้ประดิษฐ์  ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ไร้ฝีมือ หรือเสื้อผ้าโหล

6.ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา และเซรามิก

7.ธุรกิจร้านถ่ายรูป

8.ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ

9.ธุรกิจของเล่นเด็ก

10.ธุรกิจ Call Center

 

10 ธุรกิจดาวเด่น และ ดาวร่วง ปี 2564

ฟรี! 10 หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจยุคโควิด เรียนออนไลน์ฟรี

 รวม 10 ช่องทาง หาเงินออนไลน์ 2021