English for Job Hunters ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่กำลังหางาน โดย สถาบันภาษา จุฬา

ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่กำลังหางาน  English for Job Hunters

คอร์สภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี English for Job Hunters ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่กำลังหางาน รุ่นที่ 6 โดย สถาบันภาษา จุฬา เรียนฟรี มีใบประกาศ รับจำนวนจำกัดเพียง 5,000 คนเท่านั้น

 

เนื้อหาที่จะได้เรียน ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่กำลังหางาน มีทั้งหมด 15 บทเรียน

.
รายวิชา English for Job Hunters มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่จะเอื้อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการหางาน เขียน resume และสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ
 
โดยรายละเอียดเนื้อหาวิชาจะมุ่งเน้นทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษที่มักพบเจอในโฆษณารับสมัครงาน เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในแวดวงการทำงาน การเลือกใช้คำที่จะนำมาเขียน resume รวมไปถึงสามารถเข้าใจคำถามที่มักพบในการสัมภาษณ์งานที่เป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้เรียนจะได้รู้วิธีการพูดเกี่ยวกับตนเองเมื่อถูกสัมภาษณ์งานซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการรับบุคคลเข้าทำงาน ทักษะที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาเมื่อเรียนรายวิชานี้ คือ ผู้เรียนจะสามารถอ่านโฆษณารับสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถใช้คำศัพท์ในแวดวงการทำงานได้อย่างถูกต้อง เลือกใช้คำเพื่อเขียน resume ได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารโต้ตอบในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ

โดยเนื้อหาประกอบด้วย

 

EP 1 Understanding job adverts (for fresh graduates)

EP 2 Understanding job adverts (for experienced workers)

EP 3 Work - related vocabulary 1

EP 4 Work - related vocabulary 2

EP 5 Work - related vocabulary 3

EP 6 Vocabulary for resumes 1

EP 7 Vocabulary for resumes 2

EP 8 Interview questions 1

EP 9 Interview questions 2

EP 10 Talking about yourself 1

EP 11 Talking about yourself 2

EP 12 Talking about yourself 3

EP 13 Talking about yourself 4

EP 14 How to ask questions politely 1

EP 15 How to ask questions politely 2

 
 
 

Course Introduce VDO Clip

 
 

 

 

ช่วงเวลาเรียน
เริ่มลงทะเบียน 2 กรกฎาคม 2564 เริ่มเรียน 3 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดการเรียนถึง 31 สิงหาคม 2564
เนื้อหา
15 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille
 
 

ผู้สนใจ สามารถคลิก English for Job Hunters CHULAMOOC1651


 

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ

เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ ออนไลน์ฟรี Comprehensive Business English

ฟรี คอร์สออนไลน์ ภาษาอังกฤษ Grammar and Writing โดย มหาวิทยาลัย จุฬา

แนะนำเว็บไซด์ ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ ฟรี 2020

5 อาจารย์ไทย สอนภาษาอังกฤษ บนโลกออนไลน์