เลือกกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างไร

เลือกกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างไร

การ เลือกกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมีหลายขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ากรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองที่คุณต้องการ คำแนะนำที่ครอบคลุมเพื่อช่วยในกระบวนการคัดเลือกของคุณมีดังนี้

 

คุณจะ เลือกกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างไร?

 

1. **กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ:**

 

ทำความเข้าใจว่าทำไมคุณจึงต้องมีประกันชีวิต อาจเป็นเพื่อปกปิดหนี้ที่ค้างชำระ ทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปให้กับผู้อยู่ในความอุปการะ หรือทิ้งมรดกไว้ นโยบายประเภทต่างๆ มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน

 

2. **ประเมินประเภทประกันชีวิต:**

 
    - **ประกันชีวิต แบบ ชั่วระยะเวลา :** ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะมีราคาไม่แพงและตรงไปตรงมามากกว่า
    - **ประกันชีวิต แบบ ตลอดชีิพ:**      ให้ความคุ้มครองตลอดชีวิตของคุณ ส่งเบี้ย ในระยะเวลา เช่น 10 ปี หรือ 20 ปี แล้วได้รับความคุ้มครองไป ตลอดชีวิตจนถึง อายุ 90 ปี หรือ 99 ปี เป็นต้น หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน จะกลายเป็นกองมรดก หรือ กองทุน ฌาปนกิจให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดี 
    - **ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ :**   เบี้ยประกันที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกความคุ้มครอง ผสมผสานประกันชีวิตเข้ากับองค์ประกอบการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
    - **ประกันชีวิต แบบบำนาญ :** รวมผลประโยชน์การเสียชีวิต เข้ากับ ระบบการจ่ายเงินคืนเป็นรายงวด แบบบำนาญ ที่จะทยอยจ่ายเงินคืน ให้ผู้เอาประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นรายงวด เป็นรายปี ไปจนถึงอายุ 85 ปี เพื่อให้ ผู้เอาประกันมีรายได้อย่างงต่อเนื่อง หลังจาก เกษียณอายุ โดยทั่วไป จะสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินคืนตอนอายุ 55 ปี หรือ 60 ปี หรือ 65 ปี แล้ว แต่แบบประกัน ที่เรา่ให้ความสนใจ 
     - **ประกันชีวิต แบบ Untie link :** เป็นการประกันชีวิต แบบควบการลงทุน
 
 
 
 

การ เลือกกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันประเภท สัญญาเพิ่มเติม หรือ Rider 

 
ในการรับประกันชีวิต จะต้องซื้อตัวสัญญาหลัก ตามด้านบน ก่อน โดยเราสามารถเลือกสัญญาหลักที่เหมาะสมกับความต้องการของเราได้ จึงจะสามารถเลือก สัญญาเพิ่มเติม เพื่อ พ่วงไปกับสัญญาหลักได้ โดยสัญญาเพิ่มเติม ต่างๆ อาทิเช่น
 
  • โรคร้ายแรง
  • มะเร็ง
  • ค่ารักษาพยายบาล 
  • ประกันชดเชยรายได้ 
  • อื่นๆ
 
 

3. **ประเมินจำนวนเงินความคุ้มครอง:**

 

คำนวณจำนวนเงินความคุ้มครองที่จำเป็นโดยพิจารณาจากหนี้สิน การทดแทนรายได้ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน และเป้าหมายทางการเงินในอนาคต

 

4. **ทำความเข้าใจคุณลักษณะของนโยบาย:**

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของกรมธรรม์ที่คุณกำลังพิจารณา รวมถึงเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ มูลค่าเงินสด และตัวเลือกการลงทุนที่เป็นไปได้ (ถ้ามี)

 

5. **ประเมินความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทประกันภัย:**

ตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินและชื่อเสียงของบริษัทประกันภัย บริการเช่น A.M. Best, Moody's หรือ Standard & Poor's จัดอันดับทางการเงิน

 

6. **เปรียบเทียบนโยบายและราคา:**

ค้นคว้าและเปรียบเทียบผู้ให้บริการประกันภัยหลายรายและกรมธรรม์ของพวกเขา พิจารณาเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขความคุ้มครอง ความยืดหยุ่น และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

 

7. **พิจารณาสัญญาเพิ่มเติมและส่วนเสริม:**

กรมธรรม์บางฉบับเสนอสัญญาเพิ่มเติมสำหรับสัญญาเพิ่มเติม เช่น สัญญาเพิ่มเติมสำหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมที่มีรายได้ทุพพลภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมที่เจ็บป่วยร้ายแรง ประเมินว่าสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับความต้องการของคุณหรือไม่

 

8. **คิดระยะยาว:**

พิจารณาว่าความต้องการของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป นโยบายที่ให้ความยืดหยุ่นหรือตัวเลือกในการปรับความคุ้มครองอาจมีค่า

 

9. **ตรวจสอบข้อยกเว้นและข้อจำกัด:**

อ่านรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจว่ากรมธรรม์ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง และสถานการณ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่อาจจำกัดความคุ้มครอง

 

10. **ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:**

ปรึกษาตัวแทนประกันภัยหรือที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับกรมธรรม์ที่ซับซ้อนหรือเมื่อไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง

 

11. **ทบทวนเป็นประจำ:*

* สถานการณ์ในชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ตรวจสอบความต้องการประกันชีวิตของคุณเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ากรมธรรม์ของคุณยังคงสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ

 

การ เลือกกรมธรรม์ประกันชีวิต จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความต้องการทางการเงินและเป้าหมายในอนาคตของคุณ ใช้เวลาของคุณ เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ และถามคำถามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและครอบครัว

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา