ค่ารักษา 5 โรคร้ายแรง ที่กินเงินเก็บ เงินเกษียณ ของคนไทย

ค่ารักษา 5 โรคร้ายแรง ที่กินเงินเก็บคนไทย

โรคร้ายแรง อาทิเช่น มะเร็ง โรคหลอดเลือดในสมองแตก โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับวาย ไตวาย การสูญเสียการได้ยิน หรือการมองเห็น การเป็นอัมพาต สิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสังคมปัจจุบัน และค่ารักษา ต่างๆ มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้น แม้จะรักษาหายแล้ว แต่ชีวิตของเรา ในการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป

 

อายุรับประกันภัย ตั้งแต่ 16 – 65 ปี (ต่ออายุได้สูงสุด ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี) พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายแรงกันมากขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว การรักษาโรคร้ายแรงต่าง ๆ ก็มักจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงถึงสูงมาก รวมถึงต้องรักษาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ทำให้การมีหลักประกันในการรักษาอย่างการทำประกันโรคร้ายแรงจะสามารถสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้น

 

ค่ารักษา 5 โรคร้ายแรง ที่กินเงินเก็บ เงินเกษียณ ของ คนไทย

 

โรคมะเร็ง โรคร้ายแรง ที่น่ากลัวที่สุด


ค่ารักษาพยาบาลอยู่ราว ๆ 140,000 บาท (ระยะไม่ลุกลาม)
.
ซึ่งราคานี้เป็นราคาเฉลี่ยจากโรคมะเร็งหลาย ๆ แบบ โดยส่วนมากค่ารักษาหลัก ๆ จะมาจากการฉายรังสี ที่ต้องทำหลายสิบครั้ง และอย่าลืมว่า 140,000 บาทนี้เป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หากลุกลามราคาอาจพุ่งขึ้นไปที่ครึ่งล้านก็เป็นได้

 

คนไทย 1 ใน 5 คน มีความเสี่ยง ที่จะ ป่วยเป็นมะเร็ง
ปัจจุบัน คนไทย ป่วยเป็นมะเร็งเฉลี่ย วันละ 300 คน หรือ 8 คน ต่อชั่วโมง
 
 
โดย เฉพาะ
1. มะเร็งตับ และ ท่อน้ำดี
2. มะเร็งปอด
3. มะเร็งเต้านม
4. มะเร็งลำใส้ใหญ่ และ ทวารหนัก
5. มะเร็ง ปากมดลูก


.

โรคหลอดเลือดในสมองแตก


ค่ารักษาพยาบาลอยู่ราว ๆ 350,000 บาท
.
โดยค่ารักษาพยาบาลส่วนใหญ่นั้นมาจากการวินิจฉัยสมองด้วยเครื่องมือทางการแพทย์สุดล้ำ การผ่าตัดสมอง ราคาจะ ขึ้น-ลง ตามความทันสมัยของเทคโนโลยี รวมไปถึงตัวยาที่ผู้ป่วยต้องรับซึ่งค่อนข้างมีราคาสูง

โรคหัวใจ เป็นอีกหนึ่ง โรคร้ายแรง 


ค่ารักษาพยาบาลอยู่ราว ๆ 670,000 บาท
.
ที่ราคานั้นพุ่งสูงไปถึงครึ่งล้านขนาดนี้ ก็เพราะการรักษาโรคหัวใจจำเป็นจะต้องทำการผ่าตัดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการทำบอลลูน บายพาสผนังหลอดเลือดหัวใจ หรือจะเป็นการผ่าตัดลิ้นหัวใจ แถมยังต้องพึ่งอุปกรณ์พิเศษ เพื่อช่วยให้ร่างกายยังใช้งานได้เหมือนเดิมอีก ทำให้ราคาถึงแพงโดดขนาดนี้

โรคปอด


ค่ารักษาพยาบาลอยู่ราว ๆ 365,000 บาท
.
เพราะโรคที่เกี่ยวกับปอด มักจะมีความอ่อนไหวสูง พร้อมที่จะมีอาการแทรกซ้อนตลอดเวลา ดังนั้นค่าใช้จ่ายส่วนมากจะหมดไปกับค่าอุปกรณ์ ห้อง ICU รวมไปถึงตัวยาปฏิชีวนะ ที่ต้องให้บ่อยๆ ในผู้ป่วยหลายรายมีอาการ ขึ้น-ลง ตลอดเวลา ทำให้ต้องอยู่ในสายตายของทีมแพทย์นานเป็นเดือน ๆ

 

โรคไต


ค่ารักษาพยาบาลจะแบ่งเป็นสองส่วน ที่แยกออกจากกัน คือ

- 30,000 บาท/เดือน - นี่เป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ต้องฟอกเลือดผ่านไตเทียม ต้องทำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง รวมทั้งเดือนก็อยู่ที่ราว ๆ 30,000 บาท หากถามว่าต้องฟอกเลือดไปถึงเมื่อไร ตอบได้แค่ว่า จนกว่าจะหาย หรือตลอดชีวิต ขึ้นอยู่กับระยะโรคไตที่ถูกวินิจฉัย

- 200,000 บาทขึ้นไป - เป็นค่ารักษาการผ่าตัดเปลี่ยนไต เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ป่วย และเป็นการรักษาที่ดีที่สุด สำหรับผู้ที่ไตนั้นเสื่อมโดยสิ้นเชิงแล้ว

 

ปล. ราคาค่ารักษาพยาบาลที่นำเสนอ คิดมากจากค่าบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล หากใครอยากรับบริการในโรงพยาบาลเอกชน ให้เพิ่มตัวเลขจากด้านบนไปอีก 3 ถึง 5 เท่า เป็นอย่างต่ำ

 

..

ประกันโรคร้ายแรงคืออะไร?

ประกันโรคร้ายแรง คือ ประกันที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองในกรณีที่ตรวจพบว่า ผู้เอาประกันเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งหากตรวจพบในขณะที่กรมธรรม์ยังไม่พ้นระยะเวลาไม่คุ้มครอง บริษัทประกันก็จะจ่ายเงินก้อน เพื่อให้ผู้เอาประกันนำเงินนั้นไปใช้จ่ายในการรักษาตัวหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาได้

 

 

 

 

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี

ประเทศไทย กับ สังคมผู้สูงอายุ

ประกันมะเร็ง ประกันโรคร้ายแรง ส่งสั้น คุ้มครองยาว

เจอ จ่าย จบ ประกันมะเร็ง ประกันโรคร้ายแรง จ่ายสั้้น คุ้มครองยาว

สัญญาเพิ่มเติม CI50  ประกันคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง 

 

ให้ความคุ้มครองกรณี การเจ็บป่ ชวยด้วยโรคร้ายแรง เสียชีวิต และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

แบ่งการจ่ายเป็น 2 ระยะ 

หากตรวจเจอ โรคร้ายแรง  ในระยะเริ่มต้น (เช่นมะเร็ง) รับไปก่อน 20% หาก โรครักษาไม่หายลุกลาม กลายเป็นมะเร็งระยะ ลุกลาม จ่ายเพิ่มอีก 80% 

อายุรับประกันภัย ตั้งแต่ 16 – 65 ปี (ต่ออายุได้สูงสุด ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

ระยะเวลาชำระเบี้ย เท่ากับความคุ้มครองของสัญญาหลัก หรือ เมื่อผู้เอาประกัน อายุครบ 85 ปี แล้วแต่ว่าระยะใดถึงก่อน 

เบี้ยประกันภัยเป็นแบบ ปี ต่อปี และมีการปรับขึ้นทุกปี ตามอายุของผู้เอาประกันภัย

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  I ตามสัญญาเพิ่มเติม  CI50

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่า เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี ้ ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตาม สัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตาม การต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำานวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี ้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นนภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น 

 

ผลประโยชน์

  • คุ้มครองตามกำหนด 50โรคร้ายแรง

  • ครอบคลุมโรคร้ายแรง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เจอจ่ายไม่จบ เหลือไว้จ่ายระยะลุกลาม หรือ โรคร้ายแรงอื่นๆ หรือ เสียชีวิตทุกกรณีต่อได้ 

  • ผลประโยชน์เจอจ่ายจบระยะลุกลาม จ่ายสูงสุด 100%

  • คุ้มครองพิการถาวร หูหนวกตาบอดรวมเป็นใบ้

 

 ประกันโรคร้ายแรง 50 โรค CI 50 มีอะไรบ้าง

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณ สิรินทร์ 0807863809
นายหน้าประกันชีวิต SCB Protect ยินดี บริการ ทั่วประเทศสนใจ ติดต่อ 0929021099 คุณ สิรินทร์ 0807863809
Line : https://lin.ee/KXJix6T
Messanger : m.me/128insurance

ธงชัย ผู้จัดการ พื้นที่ สมุทรปราการ SCB Protect

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา