กำหนดการ โอนเงิน บัตรคนจน ปี 2565 มกราคม

กำหนดการ โอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 2565 มกราคม

บัตรคนจน ปี 2565 กำหนดการ โอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือน มกราคม 2565 การประกาศ ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ยังคง ไม่แน่นอน ยังไม่มีความชัดเจน แต่ เงินเข้าบัตร ยังคง แน่นอน ตามกำหนด

 บัตรคนจน เงินเข้าวันไหน? จ่ายอะไรได้บ้าง? เช็คได้ที่นี่เลย

เปิด ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565

 

 

สิทธิ บัตรคนจน ปี 2565

 

สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่  1 มกราคม 2565


1. เงินสำหรับซื้อของสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

  • วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับ ผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี 
  • วงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือนหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000  บาท/ปี

2 .เงินค่ารถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ผู้ที่มีสิทธิได้ : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ของท่านไปยื่่น จ่าย ค่าบริการ รถสารธารณะ รถเมล์ รถ บขส และ รถไฟฟ้า ได้ โดย มี สิทธิ ใช้ได้ เดือน ละ 500 บาท สำหรับ แต่ละประเภท ดังนี้ 

1.ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)

2.ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

3.ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

3. เงินส่วน ลดซื้อก๊าซหุงต้ม บัตรคนจน ปี 2565

ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน โดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป

วันที่ 18 มกราคม 2565


ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะสามารถ กดเงินสด ในส่วน ของการคืนเงินค่า ส่วนลด ค่าน้ำประปา และ ค่าไฟ ได้ โดย หลักการคืนเงิน ของส่วนลด ค่าน้ำประปาและ ค่าไฟ เป็นดังนี้ 

ส่วนลดค่าน้ำประปา 

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 315 บาท หากเกินกว่านี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ ส่วนลดเงินคืน โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 มกราคม 2565 จำนวน 100 บาท ต่อเดือน

โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

ส่วนลดค่าไฟฟ้า

 

ในส่วนของส่วนลดค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 315 บาทเมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 315บาท ในวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

วันที่ 22 มกราคม 2565 เบี้ยพิเศษ สำหรับ ผู้พิการ ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


-  เงินเบี้ยพิเศษสำหรับ ผู้ถือบัตรคนพิการ และ ถือบัตรคนจน อยู่ที่ 200 บาท ต่อเดือน

  • นอกจากนี้ยังเพิ่มเงินให้อีก 300 บาท สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่ไม่สามารถ เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง).
  • หมายเหตุ เงินส่วนนี้สามารถกดเป็น เงินสดได้ และสามารถสะสมไว้ใช้เดือนต่อไปได้

 

 

 ติดตามข่าวสาร เงินเยียวยาภาครัฐ