ขั้นตอนการขอ หนังสือ รับรอง ดอกเบี้ย บ้าน ธอส ปี 2564 

ขั้นตอนการขอ หนังสือ รับรอง ดอกเบี้ย บ้าน ธอส ปี 2564  ผ่านออนไลน์ ดาวโหลด ไฟล์ PDF เอามาแนบส่งต่อให้ กรมสรรพากร แบบออนไลน์ได้ ดัวยตัวเอง แบบง่ายๆ

 


เพราะ ดอกเบี้ยบ้าน จะเป็น ส่วนหนึ่งของ ค่าลดหย่อนภาษี ของบุคคลธรรมดาที่ต้องยื่่น กันทุกปี และ ใคร ต้องการ หนังสือรับรอง ดอกเบี้ย บ้าน ธอส. ก็

 

ขั้นตอนการ ขอหนังสือ รับรอง ดอกเบี้ย ออนไลน์ 


1.  ให้เข้าไป Log In เข้าสู่ระบบ หากท่านเคยลงทะเบียนไว้แล้ว 

 


2. สำหรับ คนที่ไม่เคยลงทะเบียน ให้คลิก ลงทะเบียน

3. กดยอมรับ เงือนไข
4.  เข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล       

 

 

 

 

     -  ใส่ Email       

 -  และรหัสผ่าน        

- เลขบัตรประชาช

- เลขบัญชีเงินกู้ ที่ท่านมีอยู่กับ ธอส (ดูที่ใบเสร็จ )

 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ระบบจะส่งข้อมูลไปทาง Email ให้เรา ไปเปิด Email ของเราและทำการ กดยืนยัน ตอบรับ จาก Link ที่ได้รับ 

และ มันจะพากลับมายังหน้าจอ เว็บไซด์ ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ธนาคารเพื่อสังคม เพื่อคนอยากมีบ้าน

 

จากนั้นให้เรา ทำการ Log In 

 

และสามารถดาวโหลไฟล์ หนังสือรับรอง ดอกเบี้ย แบบ PDF สำหรับ ไปส่งสรรพากร หรือ การยื่นแบบ ภาษี ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด. 91 ตาม ที่เราต้องการ ได้เลย

 

 

 

 

 

Pin It