สรุป มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด ของ ธนาคาร อิสลาม

สรุป มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด ของ ธนาคาร อิสลาม

ไอแบงก์พร้อม! เปิดให้ลูกค้าสแกน คิวอาร์โค้ด เข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3

 

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมเปิดระบบให้ลูกค้าสแกน คิวอาร์โค้ด ลงทะเบียน เข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยประเภทสินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่ ครอบคลุมลูกค้าที่ได้รับผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว โดยมาตรการนี้มีแนวทางให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

มาตราการ พักชำระหนี้ ธนาคาร กรุงศรี สินเชื่อบุคคลยืดเวลาชำระสูง 99 เดือน

ธกส กับมาตราการ พักชำระหนี้ ช่วย ลูกค้าจาก โควิด รอบใหม่ 2021

ธนาคาร กรุงเทพฯ ช่วยเหลือ ลูกค้า จาก โควิด 2021 พักชำระหนี้

มาตราการ พักชำระหนี้ ของ แต่ละธนาคาร สำหรับ โควิด รอบใหม่ 2021

 

สรุป มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด ของ ธนาคาร อิสลาม

 สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันภายใต้กำกับ

 

(ยกเว้นสินเชื่อสวัสดิการพนักงานบุคคลภายนอก (MOU)/สินเชื่อบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/สินเชื่อ เสริมสร้างธุรกิจรายย่อยมุสลิม (MSMEs)) ลูกค้าสามารถขอลดค่างวดไม่เกิน 30% ของค่างวดเดิมระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลาและให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย

สินเชื่อที่อยู่อาศัย / อเนกประสงค์

 

มีหลักประกัน ลูกค้าสามารถเลือกลดค่างวดไม่เกิน 30% ของค่างวดเดิม ระยะเวลา 6 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) 6 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) 3 เดือน และให้ปรับลดอัตรากำไรในระยะเวลาที่พักชำระหนี้ลง 25% เฉพาะบัญชีสินเชื่อที่อยู่ในช่วงการชำระค่างวดด้วยอัตรากำไรอ้างอิง SPRL (SPRL ของธนาคาร ปัจจุบัน = 7.40 ต่อปี) โดยทั้ง 3 ทางเลือกจะไม่ขยายระยะเวลาและให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบระยะยาว เช่น ถูกพักงาน หรือ ถูกให้ออกจากงาน ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลา และให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 

พักชำระค่างวด 3 เดือนและขยายระยะเวลา 3 เดือน

 

 


สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบระยะยาว ลูกค้าสามารถเลือกขอพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้ต่อไปได้ ลูกค้าสามารถขอคืนรถ เพื่อขายทอดตลาด หากราคาขายประมูลจริงได้ต่ำกว่าภาระหนี้ธนาคารจะพิจารณาลดภาระหนี้ตามความเหมาะสม

 

 

สำหรับลูกค้าที่สนใจร่วมมาตรการสามารถลงทะเบียนโดยการสแกน คิวอาร์โค้ด กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ibank Call Center 1302

 

Credit กระทรวงการคลัง

Top