ลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปา รวม 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย. 64)

ลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปา รวม 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย. 64)

ครม. เคาะ! ลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปา รวม 2 เดือน จากการระบาดของโควิด ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ รัฐบาล ไทย จำเป็นต้อง ทำการล็อคดาว 10 จังหวัด พื้นที่ โซนสีแดง เข้ม อีกครั้ง ใน วันที่12 กรกฏาคม 2564  และ แน่นอนเมื่อมีการล็อคดาวน์ และประกาศ เคอร์ฟิวน์ นั้น ทำให้ ประชาชนได้รับ ความเดือนร้อน รัฐบาล จึงเร่งออกมาตราตราการเยียวยา  รวมถึง การลดค่าใช้จ่าย ของประชาชนด้วยการลด ค่าน้ำค่าไฟ

 

 

มาตราการเยียวยา ผู้ประกันตัน ประกันสังคม ม.33,39 และ 40 และแรงงานนอกระบบ

 

สรุป มาตราการ ลดรายจ่าย ประชาชน ลดค่าน้ำ ค่าไฟ 2 เดือน สิงหาคม - กันยายน 2564

 

ค่าน้ำ ลด 10% บ้านที่อยู่อาศัย ทุกหลังในเขต 10 จังหวัด

มาตรการลดภาระค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย. 64)

 

มาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. 64 โดยใช้ฐานเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้


2.1บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150หน่วย/เดือน ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก


-น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือน ก.พ. 64 คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง มากกว่าเดือนก.พ. แต่ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ให้จ่ายเท่ากับเดือน ก.พ. 64
-ถ้าอยู่ระหว่าง 501-1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64+ 50% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64
-เกิน 1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64 + 70% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2 กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ใช้ไฟฟ้าฟรี! 100 หน่วยแรก



2.3 กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะ องค์กรไม่แสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จนถึงสิ้นเดือนธ.ค. 64 โดยให้จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง

 

 

เขต พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (จากเดิม 6 จังหวัด) คือ

  • -กรุงเทพฯ
  • นครปฐม
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสาคร
  • นราธิวาส
  • ปัตตานี
  • ยะลา และ
  • สงขลา
Top