คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก จุฬา มกราคม 2565 มีใบประกาศ

คอร์สเรียนฟรี จาก จุฬา ประจำเดือน มกราคม 2565

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือน มกราคม 2565 CHULA MOOC ประจำเดือนมกราคม 2565 พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน (เท่านั้น) แล้ว

Facebook CHULA MOOC  เผยแพร่ข้อมูล หลักสูตร์ ออนไลน์ ใหม่ ของ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ ผู้สนใจ ทั้งนักศึกษา และ บุคคลทั่วไป สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ได้ฟรี มีใบประกาศ ให้ด้วย แต่รับจำนวนจำกัด โดยเดือน มกราคม นี้ มีการเปิด เพิ่ม 5 หลักสูตรวิชา

1. ความปลอดภัยด้านกายภาพ ยา และโภชนาการ รุ่นที่ 1

2. มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ : ประวัติศาสตร์ รุ่นที่ 2
3. วิทยาการคำนวณ : สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 3
4. ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร รุ่นที่ 4
5. การตลาดในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 6

 

ซึ่งมีทั้งหลักสูตร การเขียน Coding โปรแกรม และ หลักสูตร ภาษาสเปน เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น รวมไปถึง วิชาทางการตลาด และ สังคมศึกษา

 

 


***ผู้ใดลงทะเบียนสำเร็จแล้ว (Enrollment Completed) รบกวนออกจากเว็บไซต์เพื่อลดปัญหาความหนาแน่น***


------------------------------------------
 เริ่มเข้าเรียนได้ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 สำหรับการเข้าเรียน ผู้เรียนกดที่ Link รายวิชาด้านล่าง และกดที่ปุ่ม "เข้าเรียน" ก็จะสามารถเข้าเรียนได้ ระบบจะเปิดให้เข้าเรียนตอน 6.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง วันใด เวลาใดก็ได้ แต่หากเรียนจบ สอบผ่านเกณฑ์ในเวลาที่กำหนดจึงจะได้รับใบ certificate


- ลงทะเบียนรายวิชาสำเร็จจะปรากฎคำว่า Enrollment Completed หากไม่มีจะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ โปรดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
- สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลจะปรากฎบนใบ Certificate เมื่อเรียนจบ
- โปรดศึกษาวิธีการใช้งาน https://mooc.chula.ac.th/how-to

 

คลิกดูรายละเอียดวิชาพร้อมทะเบียนกันได้ที่

5  คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก จุฬา ประจำเดือน มกราคม 2565


🎊 ความปลอดภัยด้านกายภาพ ยา และโภชนาการ รุ่นที่ 1


ลงทะเบียนเรียน

วิชาความปลอดภัยด้านกายภาพ ยา และโภชนาการ จะนำเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยในแง่ของประชาชนทั่วไปที่ควรรู้และ ตระหนัก บทบาทความปลอดภัยของผู้ป่วยในการลดอุบัติการณ์และผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้ เหลือน้อยที่สุดรวมถึงวิธีการแก้ไขเพื่อการคืนสภาพให้มากที่สุดจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมนุษย์และความปลอดภัยของผู้ป่วย ความเข้าใจระบบและผลของความซับซ้อน ในการดูแลผู้ป่วย การเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีม การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย ความเข้าใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก การใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อปรับปรุงการดูแล การมี ส่วนร่วมของผู้ป่วยและผู้ดูแลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ความปลอดภัยของผู้ป่วยและหัตถการที่รุกล้ำ และความปลอดภัยในการใช้ยา

 

🎊 มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ : ประวัติศาสตร์ รุ่นที่ 2

 

ลงทะเบียนเรียน

สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ กฎหมายและสังคมวิทยา ศาสนาสากลและพระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ วิชานี้จะเป็นเป็นการนำเสนอความรู้เรื่องสังคมศึกษาที่จำเป็นต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

🎊 วิทยาการคำนวณ : สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding รุ่นที่ 3

 

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/28227

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การพัฒนาประเทศ การมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัย รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นทักษะที่มีคุณค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศในอนาคต สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ: สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding จะมีเนื้อหาจะมุ่งเน้นความรู้และทักษะทางวิทยาการคำนวณ ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาตนเองในการเขียนโปรแกรมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

 

🎊 ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร รุ่นที่ 4


ลงทะเบียนเรียน

 

วิชาภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสารจะมุ่งสอนภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน ทั้งรูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ และสำนวน วิชานี้ต้องการให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง พร้อมแทรกเกร็ดน่ารู้ทางวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการนำเสนอง่าย ๆ น่าสนใจ 

 

 

การตลาดในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 6


ลงทะเบียนเรียน

 

รายวิชาการตลาดในศตวรรษที่ 21 จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับนิยามของการตลาด แนวคิดหลักเกี่ยวกับการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการตลาดในศตวรรษที่ 21


------------------------------------------

ดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่


https://mooc.chula.ac.th/
https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/

 

เครดิตที่มา Facebook  CHULA MOOC

 

English for Job Hunters ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่กำลังหางาน โดย สถาบันภาษา จุฬา

23 รายวิชา ลงทะเบียน เรียนออนไลน์ เรียนฟรี โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย