สรุปหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

สรุปหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษแบบ ง่ายๆ รวบรัด : หลักภาษาอังกฤษ หรือ Grammar นั้น มีการสรุปเอาไว้ โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่..     คือ เรื่องของ คำ (Speech) และ เรื่องของประโยค (Sentent)ซึ่งแบ่งออกได้เป็นดังนี้ : 

1. Part of Speech    


Verbs คำกริยา
Nouns คำนาม
Pronouns คำสรรพนาม
Adverbs คำกริยาวิเศษณ์

Adjectives คำคุณศัพท์

Prepositions คำบุพบท

Conjunctions คำสันธาน

Interjections คำอุทาน

 พื้นฐานเรื่อง TensePart of Sentence
Simple Sentence ( ประโยคความเดียว หรือเอกัตถประโยค)

Compound Sentence ( ประโยคความรวม หรืออเนกัตถประโยค)

Complex Sentence ( ประโยคความซ้อน หรือสังกรประโยค)

Compound – Complex Sentence ( ประโยคความผสม หรือ อเนกัตถสังกรประโยค)