วิธีการขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

โอกาส ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด และอยากจะเริ่มลงทุนใหม่ๆ หลังจากที่กิจการต้องซบเซาไปนาน วันนี้ ธ.ออมสิน มีช่องทาง ปล่อยสินเชื่อเงินกู้พิเศษ ชือว่า “สินเชื่อเสริมฐานราก”  กู้ได้ทั้ง มนุษย์เงินเดือน และ ผู้ประกอบการรายย่อย   กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท

 

ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า เมื่อวันที่  7ก.ย. "ออมสิน" เปิดลงทะเบียนกู้เงิน โครงการ"สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ให้ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนมีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อราย ปลอดชำระเงินต้น ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

 

วงเงินที่ ทางธนาคาร ออมสินได้เตรียมไว้ใช้ ในการดำเนินการตามโครงการนี้กว่า 10,000 ล้านบาท   ให้กู้รายละ ไม่เกิน 50,000 บาท ตอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ระยะผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี และ ให้ ปลอดชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก


สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือ  คลิกที่นี่ 

 

เอกสารใช้ในการขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 

 

1.  ผู้ประกอบการรายย่อย

 

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
  • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  • เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น
  • ไม่ต้องตรวจกิจการ

 

2.  ผู้มีรายได้ประจำ หรือ มนุษย์เงืนเดือน

 

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
  • เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
  • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

 

 

ทั้งนี้ ในเงื่อนไข บนหน้าเว็บไซด์ ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่า จะมีการตรวจเครดิต บูโรหรือไม่ แต่ว่า ที่สำคัญเน้นย้ำ ว่าต้องมี บัญชีเงินฝาก กับ ธนาคารออมสิน ด้วยสิ เพื่อ ใช้วิธีการจ่ายชำระ เงินต้นและดอกเบี้ย ผ่านการหักบัญชี

ถ้าใครสนใจ คลิกเข้าไปลงทะเบียน ได้แล้ววันี้ www.gsb.or.th 

 

เข้าสู่หน้า เว็บ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN35/    


ธ. ออมสิน เตรียมลุยตลาด สินเชื่่อจำนำ ทะเบียนรถ

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ฉุกเฉิน 50,000 รอบ 2 กู้ให้ผ่านต้องทำอย่างไร

ออมสิน ออกประกันชีวิต บัตรคนจน จ่าย 100 บาท คุ้มครอง 100 เท่า

ออมสิน ออก สินเชื่อ มอเตอร์ไซด์

หลักเกณท์ ในการขอกู้ฉุกเฉิน ออมสิน ช่วยน้ำท่วม 50,000 บาท

เช็คสิทธิ์ ออมสิน ช่วย ธุรกิจท่องเที่ยว สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ


 

Pin It