ระงับสิทธ์ ถุงเงิน ร้านค้ากว่า 2,477 ร้าน ให้รีบชี้แจง ก่อน 14 พค.

ระงับการใช้ แอป ถุงเงิน : กระทรวงการ คลัง  ระงับการใช้งาน แอปถุงเงิน ร้านค้า กว่า 2,744 ร้านค้า เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ชี้แจงถึง ความผิดปกติ และมี พ่อค้าแม่ค้า อีก 161 ราย ที่มีเบาะแสด ว่ามีพฤติกรรม เข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์ หรือเงือนไข โคงการ จึงได้ทำการรับงับสิทธ์ ส่วน กลุ่มที่ถูกระงับสิทธ์ชั่วคราวให้เร่งดำเนินการ ชี้แจง ด่วน ก่อน ถูกดำเนินคดี 

 

 

ร้านค้า เราชนะ ถูกระงับการใช้ งาน แอป ถุงเงิน

วันนี้ มีร้าน ค้าที่เข้าร่วมโครงการมาตราการเยียวยา ของรัฐบาล ไม่ว่าจะ เป็น มาตราการคนละครึ่ง เราชนะ ม33เรารักกัน ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า จะใช้วิธีการรับเงิน ลูกค้า ผ่านแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน   ในขณะที่ลูกค้า หรือผู้มาซื้อจะใช้แอปพลิเคชั่น เป่าตัง  

วันนี้ (30 เม.ย.2564) น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐว่ามีผู้ประกอบการ โครงการเราชนะ ที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ

ต่อมา กระทรวงการคลังได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมและระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 161 ราย และได้จัดส่งข้อมูลผู้ประกอบการดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป


เพิ่มสิทธิ์โครงการเราชนะ อีก 2.4 ล้านคน ขยายเวลาถึง 30 มิย 64

วิธี เช็คเงินใน บัตรคนจน และ สิทธิ์เราชนะ


ร้านค้าที่ถูกระงับ แอป ถุงเงิน  ขอให้เร่งติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 

ขอให้ผู้ประกอบการซึ่งถูกระงับสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (โครงการเราชนะ) ภายในวันที่ 14 พ.ค.2564

หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วกระทรวงการคลังจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะซึ่งทำให้ผู้ประกอบการอาจเสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการเราชนะและถูกตรวจสอบขยายผลสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

 

ประกันโควิด คอมพลีท ครบเรื่องประกันโควิด  จาก กรุงเทพประกันภัย

 

 

 

Pin It