ขั้นตอน ลงทะเบียน เว็บ ประกันสังคม เช็คสิทธิ ผู้ประกันตน ม33,39,40

ขั้นตอน ลงทะเบียน เว็บ ประกันสังคม เช็คสิทธิ ผู้ประกันตน ม33,39,40

ขั้นตอน ลงทะเบียน เว็บ ประกันสังคม เช็คสิทธิ ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33,มาตรา 38,มาตรา 39 และ มาตรา 40  เช็คข้อมูลการ จ่ายเงินสมทบ และ เช็คสิทธิ์ เยียวยา เช็คสิทธิการใช้สิทธิค่ารักพยาบาล และ เงินบำนาญชราภาพ

 

 

 

เว็บประกันสังคม ไม่ได้มีเพียงแต่เรื่องเยียวยาและทบทวนสิทธ์ เรายังสามารถใช้เว็บประกันสังคม เพื่อตรวจสอบ สิทธประกันสัม ต่างๆ ของเรา ว่ามีเท่าไรเหลือเท่าไร และ เราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน  

และที่สำคัญเราควรจะตรวจสอบข้อมูล ในระบบประกันสังคม ของเราด้วยว่า  มีความถูกต้อง หรือไม่ เพราะ ถ้า มีข้อมูลที่ผิด แม้แต่ตัวสะกด ของ ชื่อ นามสกุล และ ที่อยู่ จะมีปัญหาตามมาหลายอย่าง อาทิเช่น ปัญหาเรื่องการรับเงินเยียวยา และ ปัญหาเรื่อง ผู้รับผลประโยชน์ ยามเมื่อเราเสียชีวิต จะเป็นเรือ่งยุงยากในการเบิก จ่าย ดังนั้นแล้ว ควรจะเข้าไปตรวจสอบ สิทธิต่างๆของเราให้ถูกต้องอยู่เสมอ 

 

 

ประเภท ของ ผู้ประกันตน ประกันสังคมแต่ละมาตรา

-มาตรา 33 สำหรับพนักงานเอกชนทั่วไป
-มาตรา 39 สำหรับพนักงานที่ลาออกจากงานประจำ
-มาตรา 40 ฟรีแลนซ์หรือค้าขาย

 

ขั้นตอนการเช็คสถานะผู้ประกันตน ประกันสังคม

 

 

 

1. เข้าสู่เว็บไซด์ SSo.go.th

2. เลือกเมนู SSO-E-Service 

3. เลือก เมนู ผู้ประกันตน    หรือ คลิก 

4. สำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียน ให้เลือก ปุ่มสีฟ้า  "สมัครสมาชิก" 

      4.1  ขั้นตอนการสมัครใหม่  อ่านข้อตกลง  และ คลิกยืนยัน 

      4.2  กด ปุ่ม ถัดไป เพื่อไปหน้าต่อไป

      4.3 กรอกข้อมูล ส่วนตัว ใส่เลขบัตรประชาชน และ เบอร์มือถือ

      4.4 ตั้งรหัสผ่าน Password   (การตั้งรหัสผ่าน สามารถใช้ได้แค่ ตัวอักษร A-Z  และ จะต้องมี ตัวอักษร พิมพ์ ใหญ่ อย่างน้อย 1 ตัว และ พิมพ์ เล็ก อย่างน้อง 1 ตัว และ ต้องมีตัวเลข รวมถึงว่า ความยาวทั้งหมด ของ รหัสผ่าน ต้องไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร )

      4.5 กรอก ข้อมูล ส่วนตัว ให้ครบทุกช่อง 

      4.6 ยืนยันข้อมูล รอรับ OTP ทางโทรศัพท์

5. เมื่อได้ รหัสมาแล้ว ให้ ทำการ log in เข้าสู่ระบบ 

     5.1  User จะเท่ากับ หมายเลข บัตรประชาชน ของเรา ส่วน รหัสผ่าน หรือ Password ตามที่เราตั้งไว้

 

6. เมื่อเข้าสู่ หน้า ข้อมูลแล้วจะเห็นชื่อเรา และบอกว่า ตอนนี้เรา ถือสิทธิของอะไรอยู่ มาตรา 33/39 หรือ มาตรา 40 

 

 

สำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียน ให้เลือก ปุ่มสีฟ้า  "สมัครสมาชิก"  

 

ขั้นตอนการสมัครใหม่  อ่านข้อตกลง  และ คลิกยืนยัน 

 

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  • เบอร์มือถือ 10 หลัก
  • ตั้งรหัสผ่าน (รหัสผ่านต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ A-Z  และ ตั้องมี ตัวอักษรตัวใหญ่ อย่างน้อย 1 ตัว และ ตัวอักษรเล็ก  และ ตัวเลข 0-9  ความยาวของรหัสผ่านของท่ารวมกันแล้ว ไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร)
  • กรอกรหัสผ่านซ้ำอีกครั้งเพื่อยืยนั้
  • ชื่อ  นามสกลุ
  • วันเดือนปีเกิด
  • และ Email 

 ประกันสังคม มาตรา 40 ใครเช็คแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ ต้องทำอย่างไร

ผู้ประกันตน ประกันสังคม เสียชีวิต ทายาท จะเบิกสิทธิ อะไรได้บ้าง

วิธีการตรวจสอบ สิทธิ ประกันสังคม มาตรา 33 ,39 และ 40

วิธี สมัคร ประกันสังคม มาตรา 39 ออนไลน์

ลดเงินสมทบ ประกันสังคม มาตรา 40 อาชีพอิสระ เป็นเวลา 6 เดือน


การแก้ไขข้อมูล ในระบบประกันสังคม

✅ 1.โทรไปที่สำนักงานประกันสังคม

 
 
 

ให้เจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยนให้ และเตรียมส่งหลักฐานต่าง ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด เช่น บัตรประชาชน และสำหรับคนที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำหลักฐานเปลี่ยชื่อ-สกุลไปด้วย

✅ 2.ไปที่สำนักงานประกันสังคม

 
 
เพื่อเปลี่ยนข้อมูลในระบบให้ โดยนำหลักแสดงชื่อที่ถูกต้องไปด้วย ได้แก่ บัตรประชาชน และสำหรับคนที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำหลักฐานเปลี่ยชื่อ-สกุลไปด้วย