เยียวยาอาชีพอิสระ คนทำงานในสถานบันเทิง โอนงวดแรก 29 ธ.ค.นี้

เยียวยาอาชีพอิสระ คนทำงานในสถานบันเทิง โอนงวดแรก 29 ธ.ค.นี้

เยียวยาอาชีพอิสระ คนทำงานในสถานบันเทิง โอนงวดแรก 29 ธ.ค.นี้ สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน และจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

งวดแรกในวันที่ 29 ธ.ค. 2564

ผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยา

-ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
-ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
-ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง ภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565
-สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

จากเมื่อช่วงกลางเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน พยายามเข้าให้ความช่วยเหลือ กลุ่มคนบันเทิง และ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ด้วยการเสนอให้มีการจ่ายเยียวยา พิเศษให้ กลุ่มคนดังกล่าว เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อราย ตอนนี้ ทางประกันสังคมได้กำหนดวัน ในการโอนเงิน และขั้นตอนการเยียวยาไว้แล้ว 

เตรียม เยียวยาคนบันเทิง รายละ 5,000 บาท ผ่าน ม33 เรารักกัน

 

กำหนดการจ่ายเงิน เยียวยา กลุ่มคนบันเทิง 

 

ผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยาว่า จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565

คนที่ยังไม่ได้สมัคร มาตรา 40 ให้รีบสมัคร ภายใน 14 มกราคม 2565

 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคม ขอย้ำคนที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมฯ เท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

 

เริ่มจ่าย เยียวยา คนบันเทิงงวดแรก 29 ธันวาคม 2564

เริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำหรับโครงการเยียวยากลุ่มคนทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงภาคกลางคืนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน     การนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นี้ ซึ่งจะมีกลุ่มคนทำงานบันเทิงเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 อีกจำนวน 1.3 แสนคน ได้รับประโยชน์จากโครงการเยียวยาฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 600 กว่าล้านบาท ซึ่งจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องผู้ประกันตนที่ทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิง

 

ใหม่ ประกันสังคม มาตรา 40 สำหรับอาชีพอิสระ จ่ายน้อยประโยชน์ เพียบ

ประกันสังคม มาตรา 40 ใครเช็คแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ ต้องทำอย่างไร

วิธีสมัคร ประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

 

วิธีการ  ผูก พร้อมเพย์ Promptpay กับ เลขบัตรประชาชน

 

ติดตาม ข่าวสาร เงินเยียวยาภาครัฐ